Slik forandrer du noe

Hvis du ønsker å forandre på noe i din skoledag, så er det mange måter å gjøre det på. Her håper jeg du kan finne tips om smarte måter å få til endring på!

Jan Aabø/AAfk

Noen generelle tips:

  • Ta opp ting med én gang. Ikke vent - det gjør bare vondt verre!
  • Snakk med den det gjelder først. De fleste er ikke klar over at du er misfornøyd!
  • Tenk på hvordan du prater og oppfører deg. Det er utrolig hvor langt du kommer med et hyggelig smil, en dempet, seriøs og saklig tone, og en åpen kroppsholdning!
  • Vær konkret. Snakk om problemet på en måte som gjør at det er mulig å forholde seg til det. Blir du for generell, er det vanskelig å vite akkurat hva som er galt.
  • Tenk på løsninger. Hvem som helst kan syte og klage. De som får til noe, er de som er opptatt av å snakke om hvordan problemet kan bli løst. Ha gode forslag, eller still spørsmål om hvordan problemet kan løses.

Når du ikke når fram med en samtale

Selv om du følger tipsene over, så er det ikke alltid du når fram overfor den det gjelder. Da kan det være greit å gå til neste nivå.

  1. Sett opp noen stikkord over hva som er problemet. Hvis det gjelder flere enn deg, så få de også med på å lage stikkord. Ta gjerne også med hva som fungerer bra i dag.
  2. Sett opp noen forslag til hvordan problemet kan løses.
  3. Ta med lista med stikkord og løsninger og gå til avdelingsleder eller rektor. Normalt vil avdelingsleder/rektor ta det du kommer med på alvor.
  4. Hvis du ikke blir hørt, eller problemet ikke blir bedret, kan det være på tide med en formell klage. Klagen sendes til rektor.
  5. Hvis rektor ikke tar klagen på alvor, er uenig med deg eller ikke behandler klagen i løpet av rimelig tid (3-4 uker), kan du klage på dette. Avhengig av hva saken gjelder, går klagen enten til fylkeskommunen eller til fylkesmannen, men det er skolen som uansett skal ta den i mot og sende den videre.

Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg gjennom hele prosessen.