Aust-Agder elev- og lærlingråd

Aust-Agder elev- og lærlingråd består representanter fra alle elevrådene i de videregående skolene i Aust-Agder. Hovedoppgaven er å være et rådgivende organ for skolene, fagopplæring, fylkesadministrasjon og de politiske organ og utvalg i fylkeskommunen i saker som har betydning for barn og ungdom i fylket.

Jan Aabøe/AAfk

Aust – Agder elev- og lærlingråd er for deg som er interessert i elever og lærlingers rettigheter, eller for deg som er opptatt av miljøet på skolen din. Det er for deg som er engasjert i elevdemokratiet, og som kanskje ønsker å gjøre en forskjell? Som medlem av Aust – Agder elev- og lærlingråd får du muligheten til å sikre ungdom medbestemmelse og påvirkning.

Aust-Agder elev- og lærlingråd består av to elevrådsrepresentanter fra hver av de videregående skolene i Aust-Agder og fire lærlinger, som til sammen blir 18 rådsmedlemmer. Medlemmene blir valgt gjennom hvert enkelt elevråd, og lærlingene stiller til valg hvert høstsemester.

Aust- Agder elev- og lærlingråd møtes i forkant av hvert fylkesting og har til sammen fem møter i året. Rådet kommer med uttalelser til saker som skal behandles i fylkestinget og har også muligheten til å fremme egne saker. Møtene blir holdt på fylkeshuset i Arendal. Deltakerne mottar møtegodtgjørelse og får dekket reiseutgifter. 

Det er Inger Margrethe Braathu, Aust-Agder fylkeskommune, som er sekretær for rådet og kontaktperson hvis du lurer på noe.

Her kan du lese mer om Aust- Agder elev, og lærlingråd

Møtekalender og kontaktinformasjon til medlemmene i Aust- Agder elev- og lærlingråd