Nyheter
  • Breddeidrett på Einerfjellet Breddeidrett med super tur til Einerfjellet. 15.09.2016
  • Parkering Viktig informasjon til dere som parkerer på skolens område 22.08.2016
  • Skoleskyss Elever som har mer enn 6 km daglig reiselengde én vei mellom hjem og skole, har rett på fri skyss eller skysstilskudd. Funksjonshemmede eller midlertidige syke/skadde elever, som etter legeerklæring har behov for spesielt tilrettelagt skyss, får daglig skyss uten hensyn til minsteavstanden. 22.08.2016
  • Skolestart Torsdag 18. august starter vi opp igjen etter sommerferien. Vi ønsker gamle og nye elever hjertelig velkommen! 17.08.2016
  • Nye fraværsregler Fra skolestart 2016/2017 innfører regjeringen fraværsgrense i videregående skole. 24.06.2016
  • Sommeren ved Dahlske vgs. Skolens åpningstider blir annerledes i sommerferien. 24.06.2016
Nyttige lenker

Innlogging på nettsteder