Tilskudd og prosjektmidler

Aust-Agder fylkeskommune gir økonomisk støtte til kulturaktiviteter i fylket. Formålet er å fremme et aktivt og variert kulturliv.

Tilskudd

Aust-Agder fylkeskommune har flere tilskuddsordninger for kulturfeltet. Fylkeskommunen er også ansvarlig for søknadsbehandling og fordeling av spillemidler til fylkets kulturarenaer, kalt «kulturbyggmidler.»

Her finner du oversikt over tilskuddsordninger fra fylkeskommunen

 

Prosjektmidler

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling vil gjerne være en aktiv støttespiller for å få i gang utviklingsprosjekter i fylket.

Her er noen lenker til instanser der en kan søke prosjektmidler. Bruk gjerne oss som diskusjonspartnere og medhjelpere om du ønsker å søke et nasjonalt prosjekt.

Nasjonalbiblioteket

Norsk kulturråd

Norden

Fritt ord

Andre finansieringskilder lenkesamling, vedlikeholdes av Nasjonalbiblioteket