Webløft (prosjektperiode 2015-2017)

Webløft er en åpen, gratis webløsning for norske bibliotek. Vest-Agder fylkesbibliotek og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling koordinerte satsingen i Agder og tilbød starthjelp og workshop til de bibliotek som ønsket å ta i bruk løsningen. Fra 2018 gikk prosjektet over i drift.