Høst kunnskap

Høsten 2013 fristet bibliotekene med kunnskapsfrukt og informasjon om hvordan man som låner kan finne kunnskap på nye måter i bibliotekene. I Aust-Agder abonnerer bibliotekene nå på digitale kunnskapskilder, som gir tilgang til mye mer informasjon enn det som finnes tilgjengelig på det åpne nettet. Så kom på biblioteket og få ny kunnskap – og et eple.

Bibliotekene har en tradisjon som kunnskapsbærere og informasjonssentra i samfunnet. I vår tid er det mange som tenker at tilgangen på informasjon er større enn noen gang. Samtidig er det mange som ikke vet at det kun er en liten del av all informasjon som finnes tilgjengelig på det åpne internettet. Det er en mengde fagstoff som man kun finner gjennom betaldatabaser.

Derfor har nå fylkesbibliotekene, folkebibliotekene og bibliotekene i de videregående skolene gått sammen om å satse på digitale databaser i høst. På alle bibliotekene kan nå lånerne søke og finne i avisdatabasen Atekst, som gir tilgang til over 300 millioner fulltekstartikler og til ordbok-basen Ordnett, hvor man kan slå opp i 22 ulike språkordbøker. I folkebibliotekene får lånerne nå også tilgang til verdens mest anerkjente leksikon Britannica, og tidskriftsdatabasen Idunn.

INFORMASJON OM DE NYE DATABASENE

Atekst er en nyhetstjeneste som drives av Retriever.no. Basen er skandinavias største digitale nyhetsarkiv og gir tilgang til nærmere 300 millioner artikler fra drøyt 100 norske papiraviser og fagblader. I tillegg kommer artikler fra enkelte utenlandske aviser. Arkivet speiler vår nære samfunnshistorie, men det finnes også eldre artikler, noen helt tilbake til 1945. Et søk gir deg raskt oversikt over alt som er skrevet om Justin Bieber. Eller du kan følge en debatt, det være seg om surrogati eller ulv/sau-problematikken. Atekst gir også tilgang til digitale artikler som nettavisene krever innlogging for.

Idunn.no er en tidsskriftdatabase som inneholder fulltekstartikler fra 49 fagtidsskrifter. Dersom du studerer eller jobber med pedagogikk, jus, helse og sosialfag, økonomi, samfunnsfag eller humaniora finner du nyttige artikler for ditt fagområde. De fleste tidsskriftene er norskspråklige, enkelte på et nordisk språk og noen få engelskspråklige. Av tidsskriftene kan nevnes Edda, Historisk tidsskrift, Kirke og kultur, Naturen, Nordisk sygeplejeforskning, Norsk pedagogisk tidsskrift og Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Ordnett.no er en språk- og ordboktjeneste som gir tilgang til en rekke elektroniske ordbøker. De fleste ordbøkene omfatter norsk- og engelsk språk, men også tysk, fransk, italiensk og spansk er inkludert. I tillegg har de videregående skolene tilgang til teknisk engelsk ordbok, og skolene gir også mulighet til å bruke tjenesten off-line. I tillegg til ordboksøk inneholder basen minigrammatikk på de enkelte språk og en kryssordhjelper.

Encyclopedia Britannica er det mest anerkjente leksikonet i den engelskspråklige verden. Leksikonet har flere søkeinnganger, Britannica Library Ed, Britannica Junior og Britannica Student. Britannica Junior er en flott søkeinngang for elever i grunnskolen,  Flere artikler er lagt opp som multimedia-presentasjoner og man kan blant annet velge å få artiklene opplest. I Britannica Student er det i tillegg til tradisjonelle leksikonartikler også artige tilleggstjenester, som historiske tidslinjer og mulighet til å sammenligne land på forskjellige områder. Britannica inneholder også bildebasen Image Quest. I denne basen gis det tilgang til ca 3 millioner rettighetsklarerte bilder av høy kvalitet. Disse er tillatt brukt av bibliotek og bibliotekbrukere til ikke-kommersiell virksomhet.

Det er muligheter for utskrift og filer i pdf-format.  Noen av basene tillater også hjemmebruk. Dersom du har fått nasjonalt lånekort ved et folkebibliotek i fylket har du tilgang til hele Britannica hjemmefra. Atekst gir også mulighet til å søke i basen fra sofaen hjemme. Kontakt folkebiblioteket eller biblioteket på din videregående skole for å få brukernavn og passord.

Velkommen på biblioteket for å prøve ut digitale bibliotektjenester!

PRAKTISK INFORMASJON OM KAMPANJEN TIL BIBLIOTEKENE
Kampanjen starter 12. september, og avsluttes 18. oktober 2013.

Høstens kampanje handler om å markedsføre de elektroniske databasene Ordnett, Atekst, Britannica og Idunn. Ordnett og Atekst finnes nå i alle folkebibliotek og videregående skolers bibliotek, og Britannica og Idunn finnes i alle folkebibliotek i Aust-Agder. På grunn av litt ulik fremdrift i innføringen av disse databasene i Aust og Vest, vil kampanjen denne gangen kun foregå i bibliotekene i Aust-Agder.

Høst kunnskap
Slagordet for denne kampanjen er “Høst kunnskap”, og henspiller på epler som kunnskapsfrukt og på bibliotekene som kunnskapsbastioner.

Kampanjematerialet består av:

 • En plakatserie på fire plakater, som hver markedsfører en av databasene. Selv om de videregående skolenes bibliotek ikke har Idunn og Britannica, kan det likevel være relevant å markedsføre tilgangen til Idunn og Britannica via folkebibliotekene, også på de videregående skolene.
 • Elektronisk utgave av plakatene i et liggende format som pdf-filer. Disse kan legges ut på informasjonsskjermer og hjemmesider.
 • Kurver med epler – på hvert eple et klistremerke med en qr-kode som viser til en film med Gaute Heivoll og hans forhold til epler og kunnskap. Filmen ligger på Youtube,  og kan også brukes i andre sammenhenger, f eks legges ut på nettsider osv. Eplene er til utdeling som “kunnskapsfrukt”.  Eplene blir fordelt i forhold til størrelse på kommunene, og her er det selvsagt anledning å fylle på hvis eplene tar slutt.
 • Kjøleskapsmagneter i eplefasong med slagord og qr-kode – til utdeling.
 • Nettside for kampanjen, hvor man finner samlet informasjon om databasene og med informasjon om kampanjen.
 • Forslag til pressemelding.

Aktiviteter i kampanjen:
Kampanjen pågår i tidsrommet 12. september – 18. oktober.

Aktuelle aktiviteter kan være:

 • Utstillinger som spiller på kunnskap og epler, sammen med plakatene.
 • Sette kampanjeside eller aktuelle databaser som hjemmeside på bibliotekenes publikums-pc’er som startside.
 • Legge ut plakatene på informasjonsskjermer og nettsider.
 • Ha ekstra fokus på å informere om databasene og vise publikum hvordan disse brukes.
 • Fritt frem for kreativ eplebruk!

OBS. Eplene holder seg best hvis de kan oppbevares kjølig, så for de som har mulighet, er det lurt å plassere eplene i kjøleskap nattestid.

Nedlastningsbare filer til informasjonsskjermer og nettsider i bibliotekene:


Plakat - Atekst

Plakat - Idunn

Plakat - Britannica

Plakat - Ordnett