Formidlingskompetanse

Prosjektet ”Formidlingskompetanse i norske bibliotek: produksjon – arrangement – formidling” har satt seg som mål å styrke litteraturformidlingskompetanse og formidlingsaktivitet i norske bibliotek. Dette skal gjøres ved å legge til rette for at bibliotekansatte får kompetanse som kan gjøre dem gode på formidling og tilrettelegging av litteraturformidlingsaktivitet – både i det fysiske biblioteket og på nett.

Prosjektet skal også utvikle prosjektgruppens kompetanse som kursprodusent og arrangør, og stille kompetansen til rådighet for andre ved å tilgjengeliggjøre erfaringer for andre fylkesbibliotek.

I prosjektet blir det utviklet kurs innenfor litteraturformidling. Mange av kursene har fokus på den subjektive formidleren. Kursene kan benyttes som en helhetlig pakke, men kan også bestilles enkeltvis. Kursene produseres og kvalitetssikres av samarbeidspartnerne i prosjektet. Etter ferdig produksjon blir de gjort tilgjengelig for andre fylkesbibliotek. Kursene kan kjøpes til avtalt pris med foredragsholdere slik at fylkesbibliotek kan arrangere dem for folkebibliotek i sitt fylke.

Følgende kurs utvikles i prosjektet:

– Å skrive for nett – digital formidling (1 dag)
– Lesesirkelledelse (1 dag)
– Bibliotekrommet som arena for formidling (1 dag)
– Publikumsutvikling/litterære arrangementer i biblioteket (1 dag)
– Generell formidlingskompetanse (2 dager)
– Eventyrfortelling: Formidling for barn (1 dag)
– Bokkofferter og lesestund: Formidling for barn (1 dag)
– Babysang: Formidling for barn (1 dag)
– Bokprat: Formidling for voksne (2 dager)

Hele kursopplegget vil være ferdigprodusert i 2013, og det vil komme informasjon om når kursene kan bestilles av andre bibliotek. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Buskerud fylkesbibliotek og Østfold fylkesbibliotek. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket med 300 000 kroner.

Gå til prosjektets blogg: Bibliokurs

Les artikkel om prosjektet i Bok & bibliotek nr 4/2012