e-bibAgder

e-bibAgder er et felles bibliotekprosjekt for Aust- og Vest-Agder. Prosjektet har hatt som overordnet mål å styrke kvaliteten på bibliotekenes tjenester til publikum, og gi de ansatte en trygg plattform for aktiv markedsføring av bibliotekenes tilbud.

De bibliotekansatte har sluttet sterkt opp om prosjektet, ikke minst ved å gjennomføre en omfattende, frivillig kartlegging av egne IKT-ferdigheter, og dernest ved å legge mye tid og krefter i å utvikle egen læring.

E-bibAgder har bidratt sterkt til å utvikle samarbeidet mellom de forskjellige bibliotektypene på tvers av to fylker. Det er også gledelig å se at overføringsverdien til andre fylker synes å være stor, i det to andre fylker allerede har bedt om å få bruke kursopplegget i sin kompetansevirksomhet. Agderbibliotekene har gjennom e-bibAgder fått et godt grunnlag for å utvikle helhetlige kompetanseplaner, og vil bygge videre på gode nettverksrelasjoner.

Prosjektet starta opp i februar 2008 og vil vare ut 2009. Iløpet av denne perioden er det gjennomført omfattende kursing av bibliotekansatte. I 2008 var fokus generalistkurs som gikk over 3 kursdager, i løpet av 2009 ble det gjennomført spesialistkurs, også over 3 dager. Det diskuteres nå i hvilken form e-bibAgder skal videreføres.

Lenker til presentasjoner og endel kursdokumentasjon er lagt ut på nett: