Biblioskopet

Prosjektet er et regionalt merkevarebyggingsprosjekt, som består av et samarbeid mellom flere institusjonstyper innen biblioteksektoren i Agder-regionen.

Biblioskopet var et 2-årig pilotprosjekt innen merkevarebygging og markedsføring av Bibliotek. Det var et samarbeidsprosjekt mellom fylkesbibliotekene i Agder, Universitetsbiblioteket i Agder, samtlige folkebibliotek og de videregående skolene i Agder. Prosjektet fikk en statlig bevilgning på 1 mill. kroner gjennom prosjektperioden. Total økonomisk ramme har vært ca. 2 mill. kroner. Det siste prosjektåret hadde fokus på ekstern markedsføring, og det har vært gjennomført fire store kampanjer som har rettet seg mot hele regionen. Samtidig har prosjektet fortsatt med felles kursing og utvikling av verdi- og kommunikasjonshåndbok samt felles serviceerklæring for alle deltakende bibliotek.

Prosjektet ble avsluttet 31.12.2010, og positive erfaringer fra prosjektet tas videre inn i ordinær drift. Mål for prosjektet: Vi skal vise verden nye bilder av Biblioteket – flere skal oppdage Biblioteket som et sted for opplevelser, kontakt og kunnskap. Prosjektleder for Biblioskopet var Elisabeth Skuggevik.

 

Resultatmål for Biblioskopet- nye bilder av biblioteket:

Felles plattform for bibliotekene i Agder

  • Verdier, mål og visjon
  • Identitet, eierskap og stolthet
  • Felles verdihåndbok

Synliggjøring av Biblioteket

  • Tydelig kommunikasjon
  • Økt informasjon
  • Aktiv markedsføring

Fornøyde kunder som kommer igjen

  • Fokus på service
  • Felles serviceerklæring 
  • Statusrapport: Januar-Juni 2009 - Biblioskopet (link fjernet)
  • Fremdriftsplan: Biblioskopet - nye bilder av Biblioteket, rev. 17. juni 2010 (link fjernet)

Kampanjer for Biblioteket

Servicekurs

Samarbeidspartnere

Prosjektgruppe og referansegruppe