Agder rundt

I hele 2012 reiste to kofferter Agder Rundt. Kofferten inneholdt lokale tekster som ble presenteret i alle kommuner i løpet av året. Etter at koffertene har vært på reis’ møttes de på Lindesnes fyr 2.desember.

Egdene har alltid vært ute og reist. Noen har vært sjømenn, noen har vært rallare og andre igjen har dratt den lange veien til USA. Ikke alle disse reisene har blitt skrevet ned, men i 2012 ble en reisehistorie fra alle Agders kommuner pakket i koffert og den litterære ferden var igang! 

Hele året reiste to kofferter Agderfylkene rundt.Koffertene inneholdt blant annet en tekst fra hver kommune der tema var reiser og reising (i vid forstand). Koffertene inneholdt også lesebrett med tekstene som e-bok. Alle bibliotekene hadde utstilling mens kofferten var i deres kommune. I tillegg markerte mange av bibliotekene koffertbesøket med ulike arrangement.

Den litterære ferden startet fredag 6. januar hos Bokbyen i Tvedestrand. Der hadde Agder Rundt, historielaget og Bokbyen markering av Knud Knudsen 200-årsdag og vi hadde slått oss sammen om et større arrangement i Tvedestrand gamle rådhus. Språkprofessor Arne Torp fortalte om Knud Knudsen som bokmålets far og skolereformator, og om Knudsens årlige vandringer som viktig grunnlag for språkpolitikken hans. Styreleder Ottar Grepstad hilste fra Språkrådet og det blie både musikalske og litterære innslag.

Agder Rundt stafetten ble avsluttet på Lindesnes fyr søndag 2. desember 2012. Da møttes begge koffertene på fyret etter å ha vært på reis’ siden 6. januar.

Agder Rundt var et samarbeidsprosjekt mellom de to fylkesbibliotekene på Agder med støtte av Fritt ord og Kulturrådet.

Agder Rundt hadde egne nettsider der tekstene fra hver kommune ble presentert, i tillegg til informasjon om arrangementene som foregikk Agder rundt i 2012. Nettsidene var en del av Kulturnett Aust-Agder, som ble nedlagt i 2016,