Tidligere prosjekter

Oversikt over prosjekter som er avsluttet.

Webløft (2015-2017)

Webløft er en åpen, gratis webløsning for norske bibliotek. Vest-Agder fylkesbibliotek og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling koordinerte satsingen i Agder og tilbød starthjelp og workshop til de bibliotek som ønsket å ta i bruk løsningen. Fra 2018 gikk prosjektet over i drift.

Mer informasjon om Webløft her


Det skjer på biblioteket (2014-2016)

Det skjer på biblioteket var et toårig prosjekt for bibliotek i Aust-Agder og Vest-Agder med fokus på å bli gode arrangører og utvikling av biblioteket som attraktiv møteplass og kulturarena. Prosjektet ble støttet av Nasjonalbiblioteket

Mer informasjon om Det skjer på biblioteket her


NM i litteraturformidling (2012 og 2014)

AAbk arrangerte NM i litteraturformidling i 2012 og 2014 i Arendal kulturhus. Inspirasjonen til å arrangere NM i litteraturformidling er hentet fra Sverige, der de arrangerte Sverigemästerskapet i bokberättande. Mesterskapet i 2012 ble støttet av Nasjonalbiblioteket og i 2014 fikk vi økonomisk støtte fra Kulturrådet

Mer informasjon om NM i litteraturformidling her


Formidlingskompetanse (2012-2013)

Prosjektet ”Formidlingskompetanse i norske bibliotek: produksjon – arrangement – formidling” hadde satt seg som mål å styrke litteraturformidlingskompetanse og formidlingsaktivitet i norske bibliotek. Dette skulle gjøres ved å legge til rette for at bibliotekansatte fikk kompetanse som kunne gjøre dem gode på formidling og tilrettelegging av litteraturformidlingsaktivitet – både i det fysiske biblioteket og på nett. 

Prosjektet pågikk i 2012 og 2013 og var et samarbeid mellom Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Buskerud fylkesbibliotek og Østfold fylkesbibliotek. Aust-Agder ledet prosjektet, som ble støttet av Nasjonalbiblioteket med 300 000 kroner.

Mer informasjon om prosjektet her


Høst kunnskap (2013)

Kampanje for å markedsføre innføringen av de elektroniske databasene Atekst, Idunn, Britannica og Ordnett i folkebibliotek og i videregående skolers bibliotek i Aust-Agder. Kampanjeperiode var 12. september til 18. oktober 2013.

Mer informasjon om kampanjen her


Agder rundt (2012)

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Vest-Agder fylkesbibliotek samarbeidet om prosjektet Agder rundt hvor lokal litteratur og biblioteket bokstavelig talt ble satt på kartet. I hele 2012 reiste to kofferter Agder Rundt. Kofferten inneholdt lokale tekster som ble presenteret i alle kommuner i løpet av året. Alle bibliotekene hadde utstilling mens kofferten var i deres kommune. I tillegg markerte mange av bibliotekene koffertbesøket med ulike arrangement. Prosjektet ble støttet av Kulturrådet og Fritt Ord.

Mer informasjon om prosjektet her


Biblioskopet - nye bilder av biblioteket (2009-2011)

Prosjektet var et regionalt merkevarebyggingsprosjekt, som bestod av et samarbeid mellom flere institusjonstyper innen biblioteksektoren i Agder-regionen. Prosjektet ble gjennomført fra 2009 til 2011.

Biblioskopet hadde som mål å omforme våre og publikums bilder, og dermed definisjonen av begrepet Bibliotek, gjennom verdiforankrende prosesser, omfattende intern kurs- og seminarvirksomhet, og kraftig markedsføring ut mot publikum. 

Mer informasjon om prosjektet her


ebibAgder (2008-2009)

Prosjektet ble gjennomført i 2008 og 2009 og iløpet av denne perioden ble det gjennomført omfattende kursing av bibliotekansatte. I 2008 var fokus generalistkurs som gikk over 3 kursdager, i løpet av 2009 ble det gjennomført spesialistkurs, også over 3 dager. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt med Vest-Agder fylkesbibliotek.

Mer informasjon og kursdokumentasjon her


 Logo: Bokåpnerne, tidlere prosjekt i regi av AAbk

Bokåpnerne ble startet som et prosjekt i 2004 og senere innarbeidet i vår faste virksomhet. Fra og med 2010 har vi valgt å avslutte nettstedet bokåpnerne.no men vi videreformidler gjerne forespørsler om bokprater, fortellerforestillinger og lignende.

Bokåpnerne var en formidlingstjeneste for leselyst i Aust-Agder der hensikten var å styrke og øke elevenes leseferdighet, leselyst og motivering for lesing ved å:

  • markedsføre og nyttiggjøre de faglige ressurspersonene innen lesing og barnelitteratur i regionen
  • bygge et nettverk av litteraturformidlere, blant annet gjennom kursvirksomhet
  • markedsføre team av bokformidlere

Bokåpnerne bestod av et nettverk med bibliotekarer, fortellere og pedagoger.

Økonomisk ble prosjektet støttet av "Den kulturelle skolesekken", Fylkesmannen i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune. Høgskolen i Agder var samarbeidspartner.

 


Bibliotekreform 2014

Biblioteksamtaler i Aust-Agder våren 2007

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling har hatt 'biblioteksamtaler' med alle folkebibliotekene i fylket. Samtalene var utviklingsrettet, og det ble sendt ut et forslag til spørsmålsstillinger på forhånd. Spørsmålsskjemaet var inndelt i samme temaer som bibliotekutredningen.

Samtalerunden ble presentert som et forprosjekt for et større arbeid med Bibliotekreform 2014 i Aust-Agder, der målet var å kartlegge bibliotekenes ønsker og behov knyttet til bibliotekreformen. Det ble skrevet rapport i etterkant av biblioteksamtalene.