Retrobiblioteket (prosjektperiode 2017-2019)

Retrobiblioteket er et samarbeidsprosjekt mellom fylkes- og folkebibliotekene i Aust-Agder og Vest-Agder og skal legge til rette for et mangfold av litteraturformidlingsaktiviteter og arrangementer på bibliotekene i 2018 og 2019. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket

Skjermdump fra Retrobiblioteket.no. Nettsiden og utstillingene er laget i samarbeid med designer Idunn Sem

Målet med prosjektet er å støtte opp om bibliotekets rolle som aktiv litteraturformidler med fokus på leseglede hos voksne. Retrobiblioteket ønsker å legge til rette for nye oppdagelser og gode leseopplevelser i biblioteket og invitere brukerne til å dele sine egne favoritter med andre. Gjennom utvalgte temaer, fysiske og digitale verktøykasser og en foredragsholdermeny, skal prosjektet bidra til å synliggjøre bredden i bibliotekenes samlinger og rette oppmerksomheten mot eldre og nyere litteratur og forfatterskap som kan overraske, berike, skape gjenkjennelse og peke på nye sammenhenger.

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket med kr 500 000.

Mer om prosjektet på Retrobibliotekets nettsider

Prosjektsøknad kan leses her (pdf-format)

Kontaktperson for prosjektet er Anne Mari Graver, e-post: annemari@aabk.no, tlf. 37 01 76 81