Det skjer på biblioteket (prosjektperiode 2014-2016)

Det skjer på biblioteket var et toårig prosjekt for bibliotek i Aust-Agder og Vest-Agder. Målet med prosjektet var å utvikle bibliotekansatte til å bli gode arrangører og å utvikle biblioteket som attraktiv møteplass og kulturarena. Prosjektet ble støttet av Nasjonalbiblioteket.

Fra delkurs 3 av "Det skjer på biblioteket" der Kristin Øygarden (bildet) og Erik Wold loser bibliotekansatte gjennom temaer som vertskapsrollen, konferansier, bokbad og debatt. Foto: Tonje Eikrem Jacobsen

Hovedmålet for prosjektet er at bibliotekene i Agder skal utvikles til attraktive møteplasser med et bredt aktivitets- og kulturtilbud til publikum.  Viktige komponenter for å få dette til er at vi som arbeider ved bibliotek skal bli bevisste og kompetente arrangører, vi skal være modige og kreative som arrangører og vi skal tenke samhandling med andre aktører og alliansepartnere for å få det til.

Prosjektet er et samarbeid mellom begge fylkesbibliotekene, en del av folkebibliotekene og  videregående skolers bibliotek og universitetsbiblioteket i Agder-fylkene.

I 2014 har hovedfokus for prosjektet vært å kompetanseheve ansatte i biblioteksektoren samt stimulere til å prøve ut nye ferdigheter gjennom praktiske arrangementer.

I videreutviklingen av prosjektet ønsker fylkesbibliotekene å invitere inntil 10 bibliotek til mer intensiv og helhetlig arrangementsutvikling i 2015/2016. Ved hjelp av veiledningsmetoder og etablerte samarbeidsgrupper med deltakere fra forskjellige bibliotek, vil fylkesbibliotekene bidra for å få til en langsiktig utvikling av biblioteket som en attraktiv møteplass med bredt kulturtilbud til publikum i de 10 bibliotekene som blir med videre i prosjektet.

Viktige stikkord for dette samarbeidet er å

  • utvikle arrangementer og aktiviteter som gir ny kompetanse som arrangører og som oppleves som et nyskapende bibliotekprogram for deltakende bibliotek. 
  • Identifisere det enkeltes biblioteks egenart. Arbeide spesielt med langsiktig planlegging og helårstenkning.
  • Fylkesbibliotekene ønsker å hjelpe bibliotekene til å tørre å ta mer utradisjonelle arrangementsvalg,  f.eks arrangere flere verksteder, tenke nye måter å formidle kunnskap på i praksis og utvide rommet mellom skolen og biblioteket når det gjelder de videregående skolenes bibliotek.

 

Les hele søknaden for år 1 (pdf-format)

 

Kristin Øygarden og Erik Wold

Kristin Øygarden og Erik Wold. Foto: Tonje Eikrem Jacobsen