Kulturkonferansen

Aust-Agder fylkeskommune arrangerer hvert år en kulturkonferanse i Arendal kulturhus. Vi ønsker kulturarbeidere, kunstnere, ansatte i skole, kunst- og kulturinstitusjoner og selvfølgelig alle samfunnsengasjerte mennesker velkommen til Arendal og Aust-Agder.

Årets konferanse: Møteplass kunst

Hvordan kan kunstopplevelser mellom kunstnere og spesielt barn og unge bidra til å gi nye inntrykk og utrykk? Hvordan kan kunstneren spille en rolle i lokalsamfunnet?

Onsdag 8. februar 2017
kl 10-16 i Arendal kulturhus

Mer informasjon om Kulturkonferansen 2017
Foto: Kids' Own