Tre stipendvinnere fra Aust-Agder

Agder Kunstsenter delte 5. desember ut stipend til fire kunstnere; Karen Pettersen, Marthe Gunnufsen, Elin Igland og Sidsel Hanum. Alle er tilknyttet Agderregionen og deltar på Stipendutstillingen 2014 som vises i Agder Kunstsenter sine lokaler (se kart) fram til 21. desember. Stipendet er på kr 20 000 til hver kunstner, og ble delt ut av fylkeskultursjef i Aust-Agder Per Norstrøm. Han åpnet også utstillingen, og i år har mer enn 50 kunstnere levert over 80 verk til vurdering.

Alle vinnerne er kvinner, og tre av dem er fra, og/eller bosatt i Aust Agder. Vinnerbidragene representerer teknikker som video, tekstil, fotografi og keramikk.

Juryen besto av Karl Olav Segrov Mortensen (SKMU) og Mette Line Pedersen (UiA).

Her er juryens begrunnelser til årets stipendmottakere.

1. Karen Pettersen, Which helps nature drops when pushed upon a scene, 2014, fotografi.

Gjennom isolasjon og en enkel sammenstilling som peker mot stilleben og det poetiske i objektene, skaper verket en interesse for de estetiske kvalitetene ved de ulike gjenstandene. Hva de har til felles? Hva skiller dem? Eller hva mangler de? Det er et samsvar mellom den organiske tittelen og det formale – som gir en spennende kontrast til den kliniske konteksten som er uavhengig av tid og sted. I tillegg blir en var funksjonen til de ulike gjenstandene som åpner opp for at betrakteren kan fantasere og leke med en mulig aktivitet.

2. Marthe Gunnufsen, Ave Maria II, 2013/2014, video

Gjennom enkle virkemidler skaper kunstneren et kraftfullt, ladet og engasjerende uttrykk. Verket åpner for mange innfallsvinkler, og spiller på en kontrast mellom opplevelsen av verket og betrakterens oppfatninger. Ved å ta utgangspunkt i en poledanser og en bransje mange forbinder med mørke lokaler og seksuelt begjær, løftes danseren her opp med respekt for det atletiske og fysiske krevende i utøvelsen. Danserens kropp er nærmest fremstilt som en skulptur i bevegelse i en barokk kontekst, der musikken løfter uttrykket og dansen opp til noe vakkert og sublimt.

3. Elin Igland, Fabric characteristics

Verket er eksperimentelt og viser en nyskapning innenforen tekstiltradisjon som vi har sett de siste årene innenfor samtidskunst. Kunstneren tar i bruk rommet og verket åpner opp for ulike forklaringsmodeller og tolkningsmuligheter. Skulpturelle effekter og referanser til en maleri- og tegnetradisjon er nærliggende. Det er en spennende kontrast mellom håndverk/ hands on og det maskinelle – som gir en distansert holdning til kunsthåndverket, samtidig som det er i det.

4. Sidsel Hanum, Samtaler fortsetter i morgen, 2012, horning/porselen

Verket er bygd opp gjennom en konsentrert og teknisk krevende prosess. I tillegg til å være spor av gjentagende bevegelser og en intuitiv fremgangsmåte med sterk forankring til materialet, har det en friere form med hulrom og overflater som appellerer til nærmere undersøkelse, og som utfordrer det tradisjonelle kunsthåndverket. Verket åpner for et mangfold av assosiasjoner der betrakteren står fritt til å tolke og forstå verket i flere retninger, noe også tittelen ser ut til å peke mot.