Den kulturelle spaserstokken

Fylkeskommunene fordeler statlige midler til Den kulturelle spaserstokken. I Aust-Agder fordeles midlene etter folketall, med en skjerming av de minste kommunene.

Britannica Image Quest: Jose Luis Pelaez Inc / Blend / Learning Pictures / Universal Images Group.

Fylkesutvalget i Aust-Agder fylkeskommune vedtok 3. februar 2015 en ny og enklere fordeling av midlene til Den kulturelle Spaserstokken. Midlene fordeles etter folketall i kommunene uten søknad fra kommunene, med en skjerming av de minste kommunene.

Aust-Agder fylkeskommune får årlig ca kr. 700 000 fra staten til fordeling blant kommunene. Fylkeskommunen videresender midlene når de mottas, vanligvis i november hvert år.

Vi minner om at de midlene som tildeles ett år er til tiltak som gjennomføres året etter, og som det skal rapporteres for året etter der igjen. (Eksempel: Tildeling i 2016, brukes i 2017, rapporteres i 2018.)
Det er de samme vilkårene knyttet til bruken av midlene som tidligere.

Målet for Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, etter modell fra Den kulturelle skolesekken, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

Kontaktperson:

Rune Kristiansen, e-post: rune@aabk.no, tlf. 37 01 76 80