Ønsker du å sende oss programforslag for neste skoleår?

Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder favner bredt og inneholder visuell kunst, litteratur, scenekunst, musikk, film og kulturarv – og alle former og formater av cross-over under fanen kunstarter i samspill.

Har du en produksjon du mener bør på turné hos oss, har du mulighet for å sende oss et programforslag. Vårt programråd består av fagkonsulenter og produsenter innen hvert av fagfeltene, og sammen jobber vi for å sette sammen et best mulig kulturtilbud for DKS Aust-Agder fra skoleår til skoleår.

Vi har ikke et fast skjema for innsending av programforslag, men vedlagte oversikt kan gi en pekepinn på hva som er greit for oss å vite noe om:
Et programforslag til DKS Aust-Agder kan gjerne inneholde..   

Har dere DVD av forestillingen/konserten/opplegget anbefaler vi å legge denne ved programforslaget. I tillegg er det lurt å sende med en spilleplan over eventuell pågående turnévirksomhet, slik at fagkonsulenten/produsenten for ditt kunstfelt eventuelt kan oppsøke en forestilling og se prosjektet live sammen med målgruppa. Arbeidet med å legge programmet for påfølgende skoleår starter allerede i september/oktober, så en spilleplan i denne perioden er verdifull informasjon.

Vi i programrådet er:

Ola Sundström (Musikkprodusent)
Anne Mari Graver (Fagkonsulent/produsent for visuell kunst)
Marit Fidje (Fagkonsulent/produsent for litteratur)
Heidi Halvorsrud Arild (Fagkonsulent for kulturarv)
Tonje Eikrem Jacobsen (Fagkonsulent for scenekunst og film) 

Vigdis Blaker (DKS leder)

Kontakt oss her!   

Frist for innsending av programforslag for skoleåret 2017/18 til DKS Aust-Agder er 1. november 2017

Fylkeskommunene arbeider forskjellig med DKS og behandler derfor også søknader på ulik måte. Her hos oss tar vi gjerne i mot programforslag for å holde oss oppdatert på nye produksjoner og på hvem som kan tenke seg å reise på turné i vårt fylke, men vi behandler ikke forslagene som søknader. Det betyr at vi tar dem til etterretning, og så kontakter vi dem vi vurderer som interessante og relevante i forhold til den helhetlige planleggingen av programmet. Denne vurderingen holder vi i realiteten på med gjennom hele året og vi tar derfor gjerne i mot programforslag og invitasjoner til visninger uavhengig av den overnevnte fristen. At vi likevel opererer med en frist, er på grunnlag at vi i perioden etter fristen intensiverer arbeidet med utvalg av tilbud for neste skoleår.

Vi ser at mange utøvere legger ned et stort arbeid i å utforme programforslag og av den grunn forsøker vi å gå gjennom alle, men vi ser at vi ikke har kapasitet til å gi vurderingssvar til hvert forslag etter gjennomgang. Vi svarer derfor på henvendelser med en generell tekst om hvordan forslaget behandles hos oss og utover det ber vi dere kontakte oss for mer informasjon om vurdering.