Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder distribuerer omkring 1000 forestillinger rundt om i fylket i løpet av et år. Har du en produksjon som du tror kan passe hos oss? Søknadsfrist er 1. oktober året før. Lenka under tar deg til vår hovedside.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur innen fagfeltene kulturarv, litteratur, musikk, film, visuell kunst og scenekunst.