'

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder distribuerer omkring 1000 forestillinger rundt om i fylket i løpet av et år!

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur innen fagfeltene kulturarv, litteratur, musikk, film, visuell kunst og scenekunst.