Den kulturelle bæremeisen

Den kulturelle bæremeisen er et kunst- og kulturtilbud til barn i førskolealder fra Aust-Agder fylkeskommune.

Bokbøfler og lesehester med Scenekompaniet var et tilbud i Den kulturelle bæremeisen i 2012. Foto: Hege Solli

Den kulturelle bæremeisen er et kunst- og kulturtilbud til barn i førskolealder fra Aust-Agder fylkeskommune.

Kommunene får tilbud om forestillinger som gjennomføres hovedsakelig i barnehager. Den kulturelle bæremeisen har blitt gjennomført årlig fra 2012 med gode tilbakemeldinger og bred deltakelse fra barnehagene.

I 2016 var forestillingene Felicia søker Fernando, Dingle som en kringle og Spor av meg på turné i Den kulturelle bæremeisen.

 

Forfatter Lisa Aisato besøkte barnehager med både bøkene om Tambar og Luna i november 2014. Foto: Hege Solli.