Den kulturelle bæremeisen

Den kulturelle bæremeisen er et kunst- og kulturtilbud til barn i førskolealder fra Aust-Agder fylkeskommune.

Bokbøfler og lesehester med Scenekompaniet var et tilbud i Den kulturelle bæremeisen i 2012. Foto: Hege Solli

Den kulturelle bæremeisen er et kunst- og kulturtilbud til barn i førskolealder fra Aust-Agder fylkeskommune. Kommunene/barnehagene får årlig tilbud om forestillinger. 

I 2019 ligger disse tre forestillingene i sekken (klikk her for å lese om dem og sjekke turnéplaner):

Lyd og ulyd i slaraffenland (med Anita Kaasbøll og Stina Moltu)
Egg med skjegg (med Tore Thomassen og Oscar Jansen)
Historien om den magiske skipskatten (med Inger-Helen Kilsti og Arild Nyborg)

Den kulturelle bæremeisen har blitt gjennomført årlig fra 2012 med gode tilbakemeldinger og bred deltakelse fra barnehagene. Noen tidligere tilbud:

2012: Bokbøfler og lesehester 
2013: So ro rela, Mitt ditt dele, Under barnehagen
2014: Regn, Sorte får, forfatter Lisa Aisato 
2015: Kofferten, Regn, Sorte får
2016: Felicia søker Fernando, Dingle som en kringle, Spor av meg
2017: Skrot, Musestille, Dingle som en kringle
2018: Pollus og Skrot

Forfatter Lisa Aisato besøkte barnehager med både bøkene om Tambar og Luna i november 2014. Foto: Hege Solli.