Barnehagekonserter

Fylkeskommunen tilbyr kommunene konserter for barn i førskolealder

Fra barnehagekonserten Lille Pille og Lille Fille. Foto: Ola Sundstrøm

Tilbudet går ut på at kommunene kan kjøpe et begrenset antall profesjonelle konserter spesielt tilrettelagt for barn i alderen 3 - 6 år. Vi ønsker at grupper på 25-45 barn skal få oppleve konsertene som tilbys.

Kommunene/konsertstedene betaler en mindre egenandel for hver konsert. Tilbudet sendes årlig til kommunene per vanlig brev med svarskjema. Det gjennomføres ca. 80 barnehagekonserter i året i Aust-Agder, med to turneer i halvåret fordelt på turnédistrikter og fire konsertproduksjoner i året.

Til turnéproduksjonene brukes erfarne profesjonelle utøvere. Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, og andre fylkeskommunale produsentledd i landet, produserer konsertprogrammene til ordningen.

For spørsmål om barnehagekonserter, ta kontakt med Aust-Agder bibliotek og kulturformidling v/musikkprodusenten.

Les mer om aktuelle turneer her (KSYS)

Banehagekonsertene blir til og med 2017gjennomført i samarbeid med Rikskonsertene/Kulturtanken. Nærmere informasjon om videreføring av tilbudet til barnehagene vil komme etter hvert. Aust-Agder fylkeskommune vil se på muligheten for et begrenset tilbud om konserter for barnehager fra 2018 innen ordningen Den kulturelle bæremeisen.