Om oss

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling er et ressurssenter for bibliotek- og kulturutvikling i fylket.

Virksomheten har to hovedoppgaver 

  • rådgivende instans for folke- og skolebibliotek (fylkesbibliotek)
  • distribusjon og produksjon av kunst- og kulturformidling

Vår viktigste rolle er å bidra til å tilrettelegge for utvikling på bibliotek- og kulturområdet i regionen ved å være et ressurssenter for samarbeidsaktører i fylket vårt. Dette gjør vi blant annet gjennom å arrangere kompetansehevende kurs, møter og konferanser.

Virksomheten har ca 12 årsverk som fordeler seg ca 50/50 på fagområdene bibliotek og kulturformidling.

Noen av arbeidsoppgavene våre er lovpålagte, andre er tildelt fra fylkeskommunen og andre igjen er prosjektbaserte. 

Årsmeldinger fra Aust-Agder bibliotek og kulturformidling: