Serviceerklæring

Ny service-erklæring for bibliotekene i Agder er tatt i bruk  i 2016. Erklæringen er utarbeidet av ei arbeidsgruppe med representanter fra folkebibliotek, videregående skolers bibliotek, Universitetsbiblioteket samt fylkesbibliotekene i Aust-Agder og Vest-Agder. Erklæringen er forankret på bibliotekmøter.

Foto: May Elin Aunli.

Serviceerklæringen er utarbeidet på bokmål, nynorsk og engelsk.  Det er produsert bokmerker til utdeling og roll-ups sirkulerer mellom bibliotekene i Agder.

 

BOKMÅL:

DITT BIBLIOTEK – et univers av kunnskap og opplevelser
Biblioteket er enkelt, nært og gratis

• Biblioteket er
- et sted å være
- et sted å lære
- et sted å oppleve
- et sted å låne, lese eller skape
- et sted å møte seg selv og andre

• Bibliotekene samarbeider
- Vi kan skaffe nesten alt!
- Lån hvor du vil, lever hvor du vil
• Savner du noe – tips oss!

Du kan forvente av oss:
• at vi møter deg med respekt og behandler forespørsler konfidensielt
• at du får hjelp av profesjonelle, dyktige og imøtekommende ansatte.
• at vi belyser aktuelle problemstillinger og gjennomfører varierte arrangementer
Vi kan forvente av deg:
• at du gjør deg kjent med lånereglement og øvrige regler og følger disse

Velkommen til oss.

Bibliotekene i Agder

 

NYNORSK

DITT BIBLIOTEK – eit univers av kunnskap og opplevingar
Biblioteket er enkelt, nært og gratis
• Biblioteket er
- ein stad å vere
- ein stad å lære
- ein stad å oppleve
- ein stad å låne, lese eller skape
- ein stad å møte seg sjølv og andre

• Biblioteka samarbeider
- Vi kan skaffe nesten alt!
- Lån kvar du vil, levér kvar du vil
• Saknar du noko – tips oss!

Du kan forvente av oss:
• at vi møter deg med respekt og handsamar førespurnader konfidensielt
• at du får hjelp av profesjonelle, dyktige og imøtekomande tilsette.
• at vi belyser aktuelle problemstillingar og gjennomfører varierte arrangement
Vi kan forvente av deg:
• at du gjer deg kjend med lånereglement og reglane elles og følgjer disse

Velkomen til oss.

Biblioteka i Agder

 

ENGELSK

YOUR LIBRARY – a universe of knowledge and experiences
The library is easy to use, nearby and free
• The library is:
- a place to be
- a place for learning
- a place for experiences
- a place for borrowing, reading or creating
- a place for meeting yourself and others

• The libraries cooperate
- We can give access to almost anything!
- You can borrow from anywhere, and return it anywhere
• Is there anything you are missing – let us know!
What to expect from us:
• We will meet you with respect and confidentiality while handling your requests
• We will provide you with help from a professional, skilled and forthcoming staff
• We will illuminate topics of current interest and hold varied events
What to expect from you:
• You will follow our terms for borrowing and other rules

We welcome you to visit us.

The libraries of Agder

Illustrasjon til serviceerklæring for bibliotekene i Agder

Foto: May Elin Aunli

Kontaktperson:

Marit Fidje, E-post: marit@aabk.no, tlf 37 01 76 88