Litteraturformidling

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling har god kompetanse innen litteraturformidling, og har i flere år formidlet barne- og ungdomsbøker i Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling har ansvar for litteraturtilbudet i den kulturelle skolesekken, og har blant annet hatt tilbud om bokprat i Den kulturelle skolesekken helt siden ordningen startet. Vi har tilbud for barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole, men tilbyr ikke bokprat hvert skoleår.

Forfatterturnéer

Vi organiserer, i samarbeid med Vest-Agder fylkesbibliotek 2-3 forfatterturnéer hvert år.

Bokblink

Vi presenterer siste års produksjon av barnelitteratur eller ungdomslitteratur, og målgruppe for kursene er ansatte i bibliotek, barnehager og skoler.

Sørlandets litteraturpris

Vi er representert i styringsgruppa for Sørlandets litteraturpris.

Leser søker bok

Leser søker bok er en paraplyorganisasjon som arbeider for at alle skal ha tilgang til litteratur de kan klare å lese. Organisasjonen sørger for at det blir laget tilrettelagte bøker ved å gi støtte til utgivelser, og arbeider for at lesere enkelt skal finne fram til tilrettelagt litteratur i sine lokale bibliotek. Flere folkebibliotek og et bibliotek i videregående skole i Aust-Agder er medlemmer.

LeserSørvis

Vi har arrangert kurs i LeserSørvis-metodikken for bibliotekansatte, og vil fortsette med kompetanseheving innen området i samarbeid med Vest-Agder fylkesbibliotek.

 

Kontaktpersoner:
Mari Senumstad Hauge, E-post: mari@aabk.no, tlf 37 01 76 84
Marit Fidje, E-post: marit@aabk.no, tlf 37 01 76 88