Lånesamarbeid i Agder

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling ivaretar og organiserer lånesamarbeidet i fylket ved å tilrettelegge for infrastruktur som bibliotektransport og samsøk, samt ved å ha fokus på lånesamarbeidet i forbindelse med kurs, møter og nettverksarbeid. Vi samarbeider tett med Vest-Agder fylkesbibliotek og alle bibliotekene i begge Agder-fylkene om lånesamarbeidet i regionen

Det forventes at alle bibliotekene i regionen stiller sin samling (d.v.s. alt materiale som er til hjemlån for egne brukere) til disposisjon for andre bibliotek så vel som for sluttbrukere via Norgeslån. Det forventes også at alle bibliotek har et fornuftig selvforsyningsnivå. Fjernlån skal være et supplement til bibliotekets samlinger, ikke erstatning for manglende ressurser lokalt.

Ingen bibliotek i fylket har et overordnet fjernlånsansvar. Alle bibliotekene bidrar til lånesamarbeidet på lik linje, det vil si i et omfang som står i forhold til kommunens størrelse. 

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Vest-Agder fylkesbibliotek har som målsetting for lånesamarbeidet at de totale medieressursene i regionen skal utnyttes optimalt til beste for hele befolkningen.

Aktuelle lenker:

Retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebibliotek (17.06.2014) - pdf-format
Fjernlånsveiviser for bibliotek i Aust-Agder
Bibliotektransport