Fjernlån

Fylkesbiblioteket ivaretar fjernlånsansvaret i fylket ved å være tilretteleggere for gode samordningsfunksjoner i forbindelse med lånesamarbeidet mellom bibliotekene.

Illustrasjonsbilde Fjernlån. Foto: Olaug Thortveit.

Det praktiske fjernlånsarbeidet ved Aust-Agder bibliotek og kulturformidling opphørte 21. februar 2011. Les mer om Lånesamarbeidet i Agder her

Agder samsøk

Som privatperson kan du selv bestille bøker og få dem sendt til ditt lokale folkebibliotek.

Gå til Agder samsøk

Dersom du ønsker hjelp til å bestille inn litteratur eller har andre spørsmål - kontakt folkebiblioteket i kommunen din. 

Logo Agder samsøk


Fjernlånsveiviser for bibliotekansatte