E-bøker

Alle bibliotekbrukere i Agder kan låne e-bøker gratis

E-lån Agder har nettadresse www.bibliotek24.no

For å kunne låne e-bøker må man ha nasjonalt lånekort + pinkode tilknyttet et folkebibliotek i Agder, eller ha lånenummer ved et av bibliotekene i de videregående skolene i Agder.

Bruk hjelpesidene våre eller ta kontakt med ditt lokale bibliotek hvis du trenger hjelp. Du kan også stille spørsmål eller kommentere tjenesten på Facebook-siden E-lån Agder

Det er Vest-Agder fylkesbibliotek, Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Universitetsbiblioteket i Agder, samtlige folkebibliotek og skolebibliotekene i videregående skoler i hele Agder som står bak satsingen E-lån Agder.

Kontaktpersoner:

Kristin Havstad, tlf: 37 01 76 85, e-post: kristin@aabk.no
Roger Dyrøy (prosjektleder), tlf: 94 78 66 74, e-post: rdy@vaf.no

Header til E-lån Agder - www.bibliotek24.no