'

Digitale baser

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling har fra 2013 betalt abonnement slik at Aust-Agders befolkning kan få tilgang til Atekts, Idunn, Ordnett og Encyclopedia Britannica gjennom sitt lokale folkebibliotek. Fra 2016 abonnerer vi også på PressReader

Direkte linker til basene finner du her. Tilgang til folkebiblioteka gis på IP-adresse, det betyr at man ikke behøver brukernavn og passord når basene brukes på et av folkebiblioteka i fylket. 

Tilgang fra folkebiblioteka i Aust-Agder:

Atekst
https://web.retriever-info.com/services/archive.html

Idunn:
http://www.idunn.no/forside

Ordnett:
http://ordnett.no/

PressReader
http://www.pressreader.com/   Over 5000 aviser og magasiner på 70 forskjellige språk.

Encyclopedia Britannica

Britannica Library Junior (Age Group 5 to 10) - http://library.eb.co.uk/storelibrarycard?id=austagderfb&target=/levels/junior

Britannica Library Student (Age Group 10 to 14) - http://library.eb.co.uk/storelibrarycard?id=austagderfb&target=/levels/student

Britannica Library Adult (Age Group 14 and Up) - http://library.eb.co.uk/storelibrarycard?id=austagderfb&target=/levels/adult

Britannica Image Quest (bildebase) - http://quest.eb.com/storelibrarycard?id=austagderfb

 

Tilgang for bibliotekbrukere hjemmefra:

Atekst
http://www.retriever-info.com/no/

(kontakt et  av folkebiblioteka i Aust-Agder for å få brukernavn og passord)

Encyclopedia Britannica

Britannica Library Junior (Age Group 5 to 10) - http://library.eb.co.uk/storelibrarycard?id=austagderfb&target=/levels/junior

Britannica Library Student (Age Group 10 to 14) - http://library.eb.co.uk/storelibrarycard?id=austagderfb&target=/levels/student

Britannica Library Adult (Age Group 14 and Up) - http://library.eb.co.uk/storelibrarycard?id=austagderfb&target=/levels/adult

Britannica Image Quest (bildebase) - http://quest.eb.com/storelibrarycard?id=austagderfb

(Bibliotekbrukere som har fått nasjonalt lånekort ved et folkebibliotek i Aust-Agder har automatisk tilgang. Skriv inn lånenummer, N + 9 siffer)

PressReader
Tlgang via pressreader.com eller via app i 72 timer etter at nettside eller app er aktivert på biblioteket. Les mer om PressReader her

 

Kontaktperson:

Kristin Havstad, tlf: 37 01 76 85, e-post: kristin@aabk.no