Sidsel Hødnebø

Månedens kunstner juli 2019

Sidsel Hødnebø, Risør. Tittel: Lakrismjeltblåvinge, akryl maleri, str.: 100 x 80 cm.

Sidsel Hødnebø er utdannet ved Statens kunsthåndverksskole i Bergen og ved Institutt for kunstterapi i Vejle i Danmark. Hun har også en mastergrad i kunstfag ved Universitetet i Agder.

I en årrekke drev hun Risør kunstforum, som er et kompetansesenter for kunst, kultur og helse. Hun har hatt en rekke separatutstillinger, kollektive utstillinger og utsmykningsoppdrag. I tillegg har hun vært fagansvarlig på den kommunale kunstskolen Streken i ni år.

Bildet hun har valgt, er fra en serie malerier og monotrykk som har hentet inspirasjon fra Den Norske Rødlista over Truede Arter. Lakrismjeltblåvinge  har kategorien CR – Kritisk truet. Det latinske navnet og graden av truethet er malt inn i bildet. Sidsel Hødnebø sier om bildet:

Trusselen er at de blomsterrike engene arten er avhengig av blir borte ved gjengroing eller utbygging.  Blir arten borte fra stedene i Norge, vil den neppe kunne etablere seg der igjen, da lokaliteten er isolert og langt fra den nærmeste andre lokalitet. Søk etter arten i 2008 antydet at den allerede var utdødd i Norge. To individer ble imidlertid funnet i 2009, på en lokalitet som har blitt holdt hemmelig for andre enn noen få innvidde. I 2013 ble 57 individer avlet fram og satt ut på blant annet Borøya i Tvedestrand kommune.

Kjennetegn: Middels stor art. Hannens vingeoverside er skinnende blå med smal svart ytterkant. Hunnens overside er blå med mørk ytterkant av varierende bredde, og med en rad oransje halvmåner langs ytterkanten av bakvingen. Undersiden er meget lys gråhvit, særlig hos hannen. De oransje kantplettene danner et distinkt, sammenhengende bånd på bakvingen. Utenfor dette er det en rad svarte pletter med blå kjerne. På framvingen går det oransje båndet mer over i enkeltpletter.

Les mer om Sidsel Hødnebø her