Samlingsutvikling i bibliotek

Mandag 8. april arrangerer fylkesbibliotekene i Agder en fagdag om samlingsutvikling på Thon Hotel Parken i Kristiansand. Tidspunkt: 09.30-15.00

Thon hotel Parken, Kirkegt. 15, Kristiansand

Hvilke kriterier bruker vi når vi kjøper inn bøker og andre medier til biblioteket vårt? Hvordan kan man forvalte budsjettet på en best mulig måte når midlene er begrenset? Og hvordan tar vi hensyn til lånergruppen vår ved innkjøpsvalg?

Fire bibliotekarer fra lokale bibliotek vil snakke om sine erfaringer med samlingsutvikling; to av dem fra mindre folkebibliotek og to fra vgs-bibliotek. Hovedinnslaget holdes av Trygve Kikut fra Tønsberg og Færder bibliotek. Han har ledet er prosjekt der målet var å utvikle et verktøy for samlingsutvikling. I tillegg får vi besøk fra Biblioteksentralen; Aud Kristine Johnsen vil snakke om bokpakkene som tilbys bibliotek og andre tjenester som BS yter.

 

Program for dagen:

09.30  Kaffe og registrering.
10.00  Samlingsutvikling, små folkebibliotek. 
Anne Turid Nøkland, Hægebostad bibliotek og Tove Larsen, Åseral bibliotek.
10.25  Samlingsutvikling, bibliotek i videregående skole
Line Berg og Linn Alexandersen, KKG-biblioteket.
11.00  Hvordan lage en god samlingsutviklingsplan, tilpasset eget bibliotek? Hvilke digitale ressurser kan erstatte fysiske medier?
Trygve Kikut, avdelingsleder Medieavdelingen, Tønsberg og Færder bibliotek.  Prosjektrapporten Samlingsutvikling i en digital tid ken leses her
11.45  Lunsj
12.45  Trygve Kikut fortsetter.
13.45

Hvordan tenker Biblioteksentralen når de setter sammen bokpakkene som tilbys bibliotekene? Om bokpakker – og andre tjenester fra BS. 
Ved Aud Kristine Johnsen, markedskonsulent, Kunde- og skolebibliotek, BS.

Bindende påmelding til kurset innen fredag 29. mars via påmeldingsskjemaet under. 
Kursavgift kr. 500,-.

https://skjema.vaf.no/skjema/VAF065/