Terje Vestervik

Månedens kunstner februar 2019

Foto: Terje Vestervik

Illustratør og kunstner, Terje Vestervik, kommer opprinnelig fra Songe i Tvedestrand kommune. 

Han forteller følgende om seg selv og sin kunst:

Jeg tenker i bilder, og det visuelle uttrykket er viktig for min måte å kommunisere til verden på.Jeg har en master i visuell kommunikasjon ved kunst- og designhøgskolen i Bergen, der illustrasjon har vært hoveduttrykket. Før dette gikk jeg kunstfag på Trøndertun forlkehøyskole og så gått på to-årig forskole på Kunstskolen i Bergen (KiB).Der har jeg for det meste jobbet med billedkunst, skulptur og installasjoner.

I masteren min, så gjorde jeg et dypdykk i illustrasjon og historiefortellingsprinsipper. Dette endte opp med prosjektet og utstillingen jeg kalte for Dynamisk samspill (se vedlegg), der hovedvekten var å se hva som skjedde med historiefortellingen når konvensjonene ble tatt vekk. Jeg samarbeidet med forfatteren Jon Kåre Skiple, der målet var å respondere intuitivt på hverandres verk. Jeg sendte tegninger til forfatter, og forfatter sendte tekst tilbake.

Dette ble et såkalt ballkastingsprinsipp, der jeg som tegner kunne dra fortellingen i én retning og forfatter kunne ta fortellingen i en annen. Både forfatter og illustratør hadde ikke kontroll over selve historiefortellingen, men kun kontroll over den intuitive responderingen på hverandres verk, som til slutt formet en historie. Målet for meg har vært å fokusere på viktigheten av den skapende prosessen som ofte handler om dette intuitive, og som ikke nødvendigvis alltid er helt klart fra start. Jeg har alltid vært opptatt av tilfeldigheter og arbeidene mine er ofte jobbet frem på intuitive handlinger. Jeg vil holde fast på den intuitive måten å arbeide på og være tro til materialet og materialundersøkelsene. Jeg har tidligere hatt aterlie i Oslo, men måtte si fra meg arbeidsstedet i 2017.

Dette året er jeg kunststipendiat i Risør kommune, hvor jeg fortsatt jobber på et intuitivt plan, men retter fokuset mer inn mot maleri og skulptur.Jeg har aterliet i Risør kunstpark, og jobber med en utstilling jeg skal ha en gang her i 2020.

Se mer av Terje Vesterviks kunst her: