Kulturkonferansen 2020

For niende gang blir det kulturkonferanse i Arendal kulturhus. Onsdag 26/2 kl. 9 - 16. Konferansen er åpen for alle, men er i hovedsak rettet mot kulturarbeidere, kunstnere, oppdragsgivere, politikere, kunst- og kulturinstitusjoner, og andre som interesserer seg for kunst, kreative næringer og stedsutvikling.

Agder fylkeskommune

Arendal kulturhus onsdag 26/2 kl. 9 - 16. Agder fylkeskommune inviterer til

Møteplass kultur: KUNSTEN Å BLI ATTRAKTIV

Regionplan Agder 2030 beskriver framtidas Agder som en «nyskapende og mangfoldig kulturregion», en region som er «særlig attraktiv for kunstnere, kulturarbeidere og kreative næringer». Målet er ambisiøst: Tettheten av kunstnere og kulturarbeidere i Agder skal være den høyeste i landet, utenom Oslo, i 2030.

Konferansen vil belyse status i dag, og stille spørsmål omkring kunstens betydning for samfunns- og stedsutvikling. Hvorfor er det viktig med økt tetthet av kunstnere og kulturarbeidere? Hvordan kan det offentlige tilrettelegge for å nå målet i regionplanen, og hva er kunstens og kulturens rolle på Agder i dag og i 2030?

Konferansen gir neppe alle svarene, men målet med dagen er å belyse temaet, vise fram gode eksempler, og inspirere til nytenking. Sammen kan vi løfte landsdelen.

Pris kr. 500 inkl. lunsj. Halv pris for studenter/kunstnere.

Påmelding: Klikk her for å komme til påmelding, eller kontakt arrangør på e-post heidi@aabk.no eller mobil 994 87 673