Inspirasjonssamling på Kilden 21. november

Inspirasjonssamling på Kilden 21. november, kl. 10-15. Påmeldingsfrist: 15. november

Hvem er vi i møte med hverandre?
Hvordan kan vi snakke sammen om livets utfordringer på tvers av kultur, bakgrunn og språk?
Hvilke verdier har vi til felles og hvordan viser vi det?
Hva kan vi sammen lære av hverandre?

Vi inviterer til en hel dag med påfyll og inspirasjon og mulighet for gode møter med andre mennesker! 

Les mer om inspirasjonssamlingen her