Ingeborg Neuenkirchen Rosenberg

Månedens kunstner januar 2019

Foto: Ingeborg Neuenkirchen Rosenberg: Veggmaleri i Lillesand sentrum.

Ingeborg Neuenkirchen Rosenberg, 39 år, født, oppvokst og nå bosatt i Lillesand. Hun har studert visuell kommunikasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo hvor hun fullførte hovedfag i 2006.

I sin hovedfagsoppgave, som hadde tittelen Visuell stillhet, undersøkte hun emnets plass innen visuell kommunikasjon. Tematikken har senere fulgt henne i hennes virke, både i design- og billedkunstprosjekter, også i pedagogisk øyemed etter at hun senere studerte praktisk-pedagisisk utdannelse og kunsthistorie. Etter endt hovedfag har hun drevet eget foretak med hovedvekt på grafisk design innen kulturbransjen. Hun har også arbeidet med offentlige og private utsmykninger og deltatt ved flere utstillinger. Hennes bildeuttrykk beveger seg mellom grafikk, foto og maleri og gjerne i en kombinasjon av disse med innslag av digitale bearbeidinger.

Ved siden av å fortsatt drive eget foretak, hvor hun både arbeider med egne prosjekter og tar på seg oppdrag, underviser hun ved linje for kunst, design og arkitektur ved Arendal videregående skole. 

Sommeren 2018 fullførte hun en veggmaleri i Lillesand sentrum, etter initiativ fra Lillesand Vekst og med støtte fra Sparebanken Sør. Veggen er 25x5,5 meter. Motivet er en geometrisk komposisjon som spiller på alle de ulike arkitektoniske formene og vinklene fra området rundt veggen. Fargene er dempede og tilpasset stedet og omgivelsene. Bokstavene utgjør til sammen en strofe fra Inger Hagerups vers “Søndag i Lillesand”.