Bokbussen kommer!

Gjennom 3 uker vil bokbussen igjen rulle i Agder, som et prosjekt i forbindelse med Bokåret 2019, Bokbussen -børning fra hav til hei!

Foto: Tonje Jacobsen

I passasjersetet sitter utøvere klare for å spre leseglede og opplevelser i alle kommuner med bokbussens opprinnelige sjåfør, Arvid, bak rattet.

Ta en titt inn i bokbussen, her vil du finne mer enn bøker!

Første uka går i Vest-Agder, før den går videre i Aust-Agder i september. Se turnéplan for første uka her:

Turnè uke 23

Bokbussprosjektet er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkesbibliotek og Aust-Agder bibliotek- og kulturformidling, og støttet av Nasjonalbiblioteket.

Følg med på hva som skjer på Facebooksiden Gjenoppdag biblioteket