Bibliotekmøte i Åseral høsten 2019

På høstens bibliotekmøte 24. og  25. september i Åseral - på Eikerapen Gjestegaard, har vi fokus på tre tema: Ny nasjonal bibliotekstrategi, nye biblioteklokaler og bibliotekenes kjerneoppgaver.

Eikerapen Gjestegaard. Foto: Gjestegaarden.

Under høstens bibliotekmøte, arrangert av Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Vest-Agder fylkesbibliotek, samler vi oss om tre tema: Ny nasjonal bibliotekstrategi, nye biblioteklokaler og bibliotekenes kjerneoppgaver. Den nye strategien blir ferdig i sommer og blir presentert av seniorrådgiver Jannicke C.Wold Rød. Vi vil også få innsikt i evalueringen av den gamle strategien som ble avsluttet i 2018. 

Flere bibliotekavdelinger i Audnedal og Åseral er nettopp ferdigstilt eller blir det innen kort tid. På møtets første dag tar vi en rundtur med buss for å se to av tre nye lokaler - på Byremo og på Minne kultursenter i Åseral. Biblioteksjefene Tone D. Valand og Tove Larsen vil være guider på denne turen. I tilknytning til utforming av gode lokaler og utnyttelsen av disse, har vi bedt arkitekt Anne Lise Bjerkan, fra Fasting Arkitekter, om å presentere bibliotekprojektet "Flere små scener". Dette er et prosjekt fra Trøndelag om utnyttelsen av lokalene i bibliotek til ulike formål med enkle grep og virkemidler.

I tillegg kommer Sissel Ringstad for å fortelle om Nasjonalbibliotekets digitale tjenester og nettstedet Bibliotekutvikling.no. 

I anledning kjerneoppgavene til bibliotekene kommer Tone Moseid fra Tønsberg og Færder bibliotek til å utdype det temaet. Det samme har vi bedt Jeppe Bjørn, biblioteksjef ved Stadsbiblioteket i Lyngby-Taarbæk, om. Bibliotekene i denne kommunen ligger på utlånstoppen i Danmark. Det er et resultat av tydelig prioritering av litteraturformidling og service. 

Roger Dyrøy, avtroppende fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder, sier det slik:  "Mange bibliotek freistar å finna ut kva dei eigentleg er. Fokuset har dreidd bort frå litteraturformidlinga og det å låna ut bøker og andre medier. Biblioteka slit med å finna seg sjølve. Er dei berre møteplass og arrangementsarena, eller er dei også litteraturformidlar og folkeopplysar?

Kva er eigentleg kjerneoppgåvene til biblioteka og kva er eit bibliotek?"

Program for konferansen:

 Tirsdag 24.9

10.30-11.00   Registrering m/kaffe og te
11.00-12.00   Lunsj
12.00-12.05   Åpning av møtet ved konstituert fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder Nina Stenbro
12.05.-13.00  Små scener - Forslag til strategier  for innredning av bibliotekrom for fleksibel bruk v/arkitekt Anne Lise Bjerkan
13.00-13.15   Pause
13.15-14.00   Speakers corner
14.00-14.30   Orientering om nye biblioteklokaler i Audnedal og Åseral i 2019 v/biblioteksjefene Tone Valand og Tove Larsen
14.30-18.00  Busstur til Byremo og Minne i Åseral
19.30            Festmiddag på Gjestegaarden med kulturelle innslag 

 Onsdag 25.9

09.00-9.10   Kulturelt innslag
09.10-9.50   Ny bibliotekstrategi v/Jannicke C. Wold Rød
09.50-10.20  Nye digitale tjenester fra Nasjonalbiblioteket - tilgang til pliktavlevert materiale og bibliotekutvikling.no v/Sissel Ringstad
10.20-10.35  Pause
10.35-11.30  Fra folkeopplysning til frøbank - er folkebibliotekene i ferd med å fjerne seg fra sammfunnsoppdraget sitt?  v/Tone Moseid
11.30-12.30  Lunsj
12.30-13.30  Flere kjerneoppgaver. At velge til og fra. Prioriteringsdilemmaer i det danske biblioteksvæsen v/Jeppe Bjørn
13.30-13.50  Dagens kake
13.50-14.30  Fylkesbibliotekene informerer                         

Bindende påmelding innen 10. september via skjemaet under. Her står alle priser for de ulike pakkene man velger. Spørsmål om praktiske forhold rundt bibliotekmøtet rettes til Torvald Hellum epost the@vaf.no eller tlf. 411 60 564.