Workshop for kultur(-arvs)formidlere

Visualisering er viktig når kulturelementer fra fjern fortid (eller fjerne steder/ukjente fagområder) skal forklares. I denne workshopen presenteres forskjellige grep som kan gjøre en presentasjon både mer informativ, dynamisk og spennende. Målgruppe er primært formidlere i Den kulturelle skolesekken og ved museene i Aust-Agder.

Jonas Nordby fra Museene i Akershus (MiA) leder workshopen.
Foto Øivind Bakken, MiA

Velkommen til workshop/inspirasjonssamling:
Kreativ bruk av power point i formidling av kultur(arv)

Tirsdag 30. oktober på KUBEN (dagtid, ca kl. 9-15)

Visualisering er viktig når kulturelementer fra fjern fortid (eller fjerne steder/ukjente fagområder) skal forklares. I denne workshopen presenteres forskjellige grep som kan gjøre en presentasjon både mer informativ, dynamisk og spennende. 
Det gis eksempler på visualisering av arkeologi, tidslinjer, kart, kulturlandskaper, historiske hendelsesforløp og kausaliteter. Projiseringer i forskjellige fysiske omgivelser vil også diskuteres. Deltakerne vil få instruksjon i enkelte tekniske grep for å dra nytte av animasjoner og overganger i PowerPoint.

Workshopen må likevel ikke oppfattes som en opplæring i PPT, men heller som inspirasjon til å utforske mulighetene programmet gir.

Jonas Nordby leder oss gjennom dagen. Han er runolog og museumskonservator ved Follo museum. Nordby har jobbet med kulturhistorieformidling ved flere museer og i Den kulturelle skolesekken.
I Aust-Agder har han turnert med programmet Runer i Kulturmenyen for videregående skole.

Deltakeravgift kr. 250 inkludert kaffe/te og lunsj 
(gratis for ansatte hos arrangørene AAbk og KUBEN så langt det er plass)

Påmeldingsfrist 18/10 
Det er et begrenset antall plasser, så vær rask hvis du vil være sikker på å komme med. Ved overtegning vil formidlere ved museene og utøvere/tilbydere i DKS kulturarv og/eller visuell kunst bli prioritert.

Lenke til påmelding: https://austagderfk.pameldingssystem.no/workshop-power-point