Vil du være med å trylle på ekte?

DKS Aust-Agder har utviklet et pilotprosjekt der kunstnere jobber over tid med skoler. Piloten vil ha fokus på å prøve ut nye formidlingsformer og teknologi. Piloten vil ha oppstart høsten 2018, og vi trenger 2 grunnskoler som ønsker å være med.

Trylle på ekte

Vi kan faktisk trylle på ekte. Vi kan ta en ide ut av hodet, å gjøre den virkelig. Kunstverkene i seg selv er ikke mer enn vitner eller bevis på denne magien. Kunsten bor i betrakterens underbeviste erkjennelse av at han selv besitter akkurat den samme magien.

Erik Pirolt

Piloten trylle på ekte er en videreutvikling av ordningen Sakte kunst som ble gjennomført i DKS Aust-Agder 2015-2017, og er basert på erfaringer fra det irske kunstprosjektet Virtually there der teknologi er tatt i bruk i kunstmøter mellom kunstnere og barn og unge. Gjennom kunstmøtene gjennomføres kunstnerstyrte, utforskende kunstprosesser med elevene.

Erfaringer fra Irland viser at teknologien går fra å være et kommunikasjonsverktøy til å være et kunstnerisk verktøy og et 'tredje rom' for skaperkraft og kommunikasjon. Det gir en ekstra dimensjon til den kreative utforskningen kunstneren gjør sammen med elevene og læreren.

Kunstnere og lærere samarbeider om kunstmøtene, og bidrar som likestilte profesjoner inn i prosessene. Kunstmøtene kan ha tverrfaglig fokus, og være grunnlag for læringsprosesser i alle fag i skolen. 

Kunstmøtene baserer seg på kunstnerens egen praksis, og tema som defineres av kunster og lærer i dialog. 

I Aust-Agder vil vi i skoleåret 2018/19 velge ut 2 pilotskoler, en klasse på 1.-4. trinn og en klasse på 8.-10.trinn,  som er med å teste ut og utvike piloten.  Høsten vil bli brukt til forberedelser og en studietur til Virtually there i Irland. Kunstmøtene vil bli gjennomført med elevene våren 2019. 

Det er satt av midler til skolene for å dekke eventuelle utgifter der det er behov for å sette inn vikarer for lærere som er med i pilotprosjektet. 

Trylle på ekte ble presentert på Kulturtapas 12. april.

Presentasjonen kan dere se i sin helhet her. 

Vil din skole være med å trylle på ekte?

Meld din interesse her!

Frist 10.mai