Mirjam Raen Thomassen

Månedens kunstner september 2018

Foto:Kirsti Van Hoegee. Tittel på kunstverket: «Lyskomposisjon 18.13'»

Mirjam Raen Thomassen (født 1982) er oppvokst i Lillesand, bor og arbeider nå i Arendal. Hun er utdannet med en mastergrad i kunst fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, og har stilt ut ved blant annet Sørlandets Kunstmuseum, Arteriet, TCG Nordica og Kunstgarasjen.

Raen Thomassen søker å vekke betrakterens sanseapparat. Hun utforsker overgangene mellom det synlige og mindre synlige, og mellom sted og ikke-sted. Hun er opptatt av sanseligheten i det håndgripelige og i det uhåndgripelige. Både persepsjon og meningsinnhold står sentralt. Hennes kunstneriske praksis befatter seg med ulike materialer og uttrykk og strekker seg fra installasjoner og stedspesifikke arbeider, til tekst, lys, maleri og objekt.

Om arbeidet:

«Lyskomposisjon 18.13'» inngår i en serie av arbeider med komposisjoner av lys. Utgangspunktet for disse arbeidene er fotografier av visningsrommet de produseres for og dets ulike lysforhold. Komposisjonene er gitt av lysets bane i rommet, der lyset skapte linjer og former. Disse avtegningene av lysets bevegelse dannet prosjektets visuelle form og stedsspesifikke tilhørighet.

Arbeidene er tilvirket med lerreter, fotografier, retroreflekterende glassperler og lys. Gjennom fotografier ble konkrete komposisjoner av lysinnslipp og konkrete tidspunkt fastholdt, manifestasjoner av det flyktige ble slik konstante.

Felter av lys kommer til syne, sanses, er i konstant bevegelse, og blir borte igjen. Lysfeltene kan ses som flyktige steder. Disse stedene eller ikke-stedene, er det Raen Thomassen arbeider med, som viktige og likevektige – både i et poetisk perspektiv og i et eksistensielt perspektiv.