Ledig stilling som bibliotekrådgiver

Vi har ledig en 100% fast stilling som bibliotekrådgiver fra 1. august. Arbeidsoppgavene er knyttet til bibliotekutvikling, oppfølgning og veiledning av folkebibliotekene i Aust-Agder. Søknadsfrist er 1. mars.

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling er en aktiv virksomhet i Aust-Agder fylkeskommune. Vi bidrar til å tilrettelegge for utvikling av bibliotek- og kulturområdet ved å være et ressurssenter for samarbeidsaktører i regionen. Vi arbeider med utviklingsoppgaver og kulturformidling, og arrangerer blant annet kompetansehevende kurs, møter og konferanser.


Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene er knyttet til fylkeskommunens rolle som fylkesbibliotek, med fokus på rådgivning og oppfølging av folkebibliotekene i Aust-Agder.
Varierte oppgaver innen utvikling og tilrettelegging for kurs og faglige møter, IKT-bibliotekutvikling, drift av hjemmesider, webpublisering og litteraturformidling. Oppgaver og stillingsinnhold kan endres.


Kvalifikasjoner
Bibliotekfaglig utdanning på minimum bachelornivå. Erfaring fra folkebibliotek eller regional
bibliotekvirksomhet er en fordel.


Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet


Personlige egenskaper
Vi søker en person som kan jobbe selvstendig og i team. Vi ønsker en utadvendt person med interesse for og evne til nettverksbygging og samhandling med kommuner og andre aktører innen bibliotek og kulturfeltet. Du må ha gode evner innen planlegging, koordinering og gjennomføring av arrangementer og aktiviteter. Personlige egenskaper vil bli lagt vekt på ved ansettelse.


Vi tilbyr
100% fast stilling på vanlige fylkeskommunale vilkår. Tiltredelse etter avtale. Du må ha sertifikat for personbil. Noe reisevirksomhet må påregnes. Arbeidsted er for tiden Arendal.

Kontaktinformasjon 
Hilde Lona, Leder/Virksomhetsleder, tlf  91365179
Kristin Havstad, Fagleder bibliotek, tlf 99263214, kristin@aabk.no

Søk på stillingen her