Kulturtapas

Velkommen til Den kulturelle skolesekken i Aust-Agders kulturtorg og programslipp for skoleåret 2018/2019: KULTURTAPAS!

Når: Torsdag 12. april kl. 9.00 – 14.45
Hvor: Dahlske videregående skole i Grimstad, Lillesandsveien 39

KULTURTAPAS er stedet der du får levende presentasjoner av Den kulturelle skolesekkens tilbud, der du møter kolleger og elever fra andre skoler og treffer utøvere som kanskje er neste skoleårs besøkende til akkurat dere. Detaljert program vil offentliggjøres når arrangementet nærmer seg, men vi lover mye spennende og godt påfyll, både personlig, sosialt og faglig.

  • 08.30  Kaffen er klar, registrering og bli kjent
  • 09.00  Åpning
  • 09.15  Faglige innlegg
  • 10.00  Parallelle opplegg, 1.-10. trinn/vgs.
  • 12.00  Tapaslunsj
  • 13.00  Parallelle opplegg, 1.-10. trinn/vgs
  • 14.45  Avslutning


Pris per person: Kr 150,-inkl. bevertning.

NB:Påmeldingen er bindende og vi opplyser om at møtet er obligatorisk for alle kulturkontakter i Den kulturelle skolesekken. Aust-Agder fylkeskommune inngikk i 2012 nye avtaler med alle kommunene i fylket om Den kulturelle skolesekken, hvor det er avtalefestet at kulturkontakten er forpliktet til å delta i regionale nettverk, møter og konferanser som fylkeskommunen innkaller til.

Ved spørsmål ta kontakt med DKS leder, Vigdis Blaker, på vigdis@aabk.no eller tlf: 944 29 500.

Påmelding her:

VELKOMMEN TIL KULTURTAPAS 2018!