Inspirasjonsseminar for leseombud, språkkaféansvarlige og frivillige

Inspirasjonsseminaret ønsker denne gangen å ha mest fokus på arbeidet med språkkafeene og seminaret er gratis for alle leseombud og frivillige medarbeidere.

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling inviterer til årlig samling for alle bibliotek,frivilligsentraler, frivillige og leseombud i fylket.

Inspirasjonsseminaret ønsker denne gangen å ha mest fokus på arbeidet med språkkafeene. Mange frivillige er i dag engasjert i arbeidet med språkkafeer i kommunene. Det kan være i bibliotek, i frivilligsentraler, menigheter eller i andre sammenhenger.

Samlingen er gratis for alle de frivillige og vi oppfordrer dere til å invitere dem med på samlingen på Strand Hotell.

Samlingen skjer på Strand Hotell i Grimstad 3. oktober kl 11-15.

Påmeldingsfrist 25. september.

Seminaret er gratis for alle leseombud og frivillige medarbeidere.

Ansatte i bibliotek, frivilligsentraler og andre institusjoner må dekke seminaravgiften på kr. 500. Kontaktperson Marit Fidje epost marit@aabk.no eller tlf. 37017688.

Påmelding via skjemaet.

Program for dagen.