Informasjonskompetanse og lesing - partnerskap mellom lærer og bibliotekar

Fylkesbiblioteket i Vest Agder og Aust Agder bibliotek- og kulturformidling arrangerer minifagdag spesielt for rektorer og bibliotekarer 11.oktober på Dyreparken hotell kl 10-12 (OBS. Etter lunsj blir det felles fagforumsmøte/nettverksamling kun for VGS bibliotekarer i Agder frem til kl.15)

Det er et gap i læreplanen, og mangel på plassering av ansvar for elevenes informasjonskompetanse. Likevel nevnes det stadig som en nødvendig kompetanse i fremtiden, for eksempel her:
 
NOU 2015: 8 Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser:
 «Digitalisering og tilgang på informasjon gjør at kritisk tenkning og kildekritikk får et endret innhold og kan ses som enda viktigere enn tidligere [...] Å kunne forholde seg kritisk til informasjon og forstå beslutninger som blir tatt på egne og andres vegne, er viktig i et demokratisk perspektiv. Å kunne tenke kritisk er også viktig for å kunne ta gode avgjørelser og valg i eget liv…»

Program:
10-10.40         Læreres informasjonskonskompetanse
Kristin Østerholt er bibliotekleder ved avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering, Universitetet i Sør-Øst Norge, og har skrevet Masteroppgave 2017 i bibliotek- og informasjonsvitenskap om temaet.
 
10.45-11.15    Informasjonskompetanse – Hva forventes fra VGS elever?
Hilde Johannessen og Ingrid Galtung har mange års erfaring i kurs for studenter på UiA, og står bak for eksempel kildekompasset- hva kan de når de begynner – og hva forventes?
 
11.20-12.00    " Teacher and librarian partnerships in literacy education "
Kristin Skinstad van der Kooij foreleser om hva hun og medforfatter Joron Pihl har kommet frem til gjennom boka med samme tittel.  Kristin Skinstad van der Kooij er førsteamanuensis ved OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og har en PhD i International Education fra New York University
                       
Aktuelle temaer for rektorer og ledere og vel anvendte 2 timer!

Program for fagforum/nettverksamling for VGS bibliotekarer i Agder etter lunsj kommer senere. Påmeldingen under gjelder kl.10-12.

Meld deg på her!