Hanne Katrine Berg

Månedens kunstner juli 2018

Hanne Katrine Berg: Tittel: Oorts sky, 30x30cm, olje på lerret, 2017.

Hanne Katrine Berg er født i Grimstad, men er nå bosatt på Rykkinn i Bærum kommune. Hun er utdannet ved Statens kunstakademi og Statens håndverks- og kunstindustriskole, og har en rekke utstillinger bak seg  i inn- og utland. Lokalt har hun stilt ut blant annet ved Bomuldsfarbriken Kunsthall og en rekke ganger ved Grimstad kunstforening.

Hun beskriver sin kunst slik:

Mitt uttrykk er figurativt, og jeg arbeider med oljemaleri, både på lerret og mdf-plater.

Innholdsmessig liker jeg å bevege meg i et slags grenseland og ved tilværelsens ytterpunkter. I disse områdene finner jeg et, kanskje tilsynelatende irrasjonelt, men også dypereliggende innhold i det menneskelige liv, og ved å fremstille forskjellige iscenesettelser/stemninger, søker jeg å finne et uttrykk for dette.

Kanskje kan jeg si at jeg leter etter uttrykk som kan si noe om hvordan mennesket forholder seg til eller lever med i, den mangfoldige virkeligheten.

Maleriet hun har valgt  heter Oorts sky, og er et 30x30cm, olje på lerret, 2017. Begrepet Oorts sky er en samling isklumper og steiner som svever i bane rundt solen, langt ute i rommet, utenfor vår ytterste planet.

Les mer om Hanne Katrine Berg her: