Formidlingsdagen 2018 inkl. Årets bøker

Vi inviterer til en fagdag fylt av formidling, presentasjonsteknikk og Årets bøker. Et Kinderegg i og om formidling. Det skjer på Dyreparken Hotell tirsdag 13. november 2018. Påmeldingsfrist 8. november.

Fylkesbibliotekene på Agder arrangerer Årets bøker i en litt annen innpakning enn tidligere i år. Vi får besøk av forfatter Kristian Heggernæs til å fortelle om godt og vel 20 bøker som trenger mer oppmerksomhet. Heggernæs sitter i forfatterforeningens litterære råd og kjenner de nye norske bøkene veldig godt. Bøkene som presenteres er ikke bestselgere og kioskveltere som klarer seg godt på egen hånd, men andre bøker som også har stor litterær verdi.

Etter lunsj blir det satt søkelys på formidlings- og presentasjonsteknikk fra en pedagog fra UiA, Gunnar Horn, og en skuespiller ansatt ved Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand, Johannes Blåsternes. Temaene er nært beslektet, men disse to har samarbeidet om å gi et så differensiert innhold som mulig. Alle som deltar på denne fagdagen vil vite forskjell etterpå.

Bibliotekarer og andre bibliotekansatte arbeider med både presentasjon og formidling hver eneste dag og vil kunne nyte godt av å kjenne fagfeltet også fra en teoretisk side. Dette er noe vi aldri blir utlært i. 

Mer informasjon på Vest-Agder fylkesbibliotek 

Bindende påmelding innen 8. nov 2018 i påmeldingsskjema