eBokBib og Sommerles

Fylkesbibliotekene i Agder inviterer alle bibliotekene og deres ansatte til informasjonsmøte onsdag 23. mai kl 1100 på Dyreparken hotell.

I 2018 kan bibliotekene tilby 2 nye digitale tilbud til bibliotekets brukere. Vi har byttet system for utlån av E-bøker og vi er blitt med på den nasjonale Sommerleskampanjen.

God kjennskap til systemene gir gode tilbud til våre lånere. Vi inviterer derfor til informasjonsmøte så alle bibliotekansatte kan bli bedre kjent med det tilbudet som skal videreformidles ut til publikum. På samlingen vil dere kan få informasjon og stille spørsmål.

1100-1200  Vi starter samlingen med lunsj

1200-1330    Opplæring i eBokBib. Marie C. Eikeland fra Bibliotek-Systemer

1330-1500    Sommerles 2018.  Vibeke Stokka fra Telemark fylkesbibliotek Presenterer adminområdet og legger vekt på hvordan noen ting bør følges opp, og gode tips og det praktiske i Sommerleskampanjen.  (Arbeidsgruppa 2018 består av Snuti, Finnmark og Telemark fylkesbibliotek).

Sted:  Dyreparken hotell
Tid: 23. mai fra kl 1100-1500
Pris: kr 500
Bindende påmelding innen 13. mai  til : https://austagderfk.pameldingssystem.no/ebokbib-og-sommerles