DKS Aust-Agder søker kunstner til pilotprosjekt

Aust-Agder DKS søker kunstner til et nytt pilotprosjekt som utforsker nye måter å jobbe med visuell kunst med barn og unge i skolen. Ved hjelp av kommunikasjonsteknologi etableres en møteplass der barn og unge kan oppleve visuell kunst gjennom et prosessbasert samarbeid med en profesjonell kunstner.

Kunstneren leder kunstmøtene med barna fra eget verksted basert på egen kunstnerpraksis. Teknologien går fra å være et kommunikasjonsverktøy til å være et kunstnerisk verktøy og et 'tredje rom' for skaperkraft og kommunikasjon. Målsettingen er å bruke digitale verktøy som kan fremme kunstnerisk kvalitet, dyrke barnas kreative evner, og tilrettelegge for barn og unges medskaping og deltakelse. Denne arbeidsformen introduserer barna til visuell kunst hvor kunstner og lærer i samspill veileder barn og unges kreative utfoldelse og utforskning.

Samarbeidet og relasjonen mellom kunstner og lærer vil være en vesentlig suksessfaktor i forsøksprosjektet. Kunstner og lærer må ha full tillit til hverandre. Kunstneren er ikke pedagog, og læreren er ikke kunstner. Begge har en spesialkompetanse som er unik og som i hovedsak ikke er overlappende, men supplerende. Den forberedende fasen vil derfor ha fokus på å bygge opp en felles plattform og forståelse der de definerer grunnlaget for samarbeidet. Forsøksprosjektet er tenkt å gå over skoleåret 2018/19, der høsten har fokus på å bygge en felles plattform og forståelse for prosjektet mellom kunstner og lærere. Workshopene med elevene vil gjennomføres på våren.

Piloten tar utgangspunkt i et prosjekt i Irland, Virtually there, som startet for ti år siden med kunstneren Ann Henderson og Ballydown Primary School. Ved hjelp av moderne kommunikasjonsutstyr leder Ann Henderson i tett samspill med lærer Judith White kunstneriske og kreative prosesser med elevene. Samarbeidet har spredt seg til andre skoler og involverer nå ti forskjellige kunstnere. Ann Henderson og Judith White vil være veiledere for kunstnerne og lærerne i den norske piloten.
Mer informasjon om Virtually there og prosjektene i Irland er tilgjengelig på nettsiden: http://kidsown.ie/projects/virtually-there/

Omfang: Forberedelser høst 2018 estimert til 5 dager. Vår 2019 er det estimert 10 kunstmøter. Vi følger satsene i rammeavtalen til DKS.

Frist for å melde interesse: 20. juni

Høres dette interessant ut? 
Kontakt prosjektleder Vigdis Blaker,
epost: vigdis@aabk.no tlf:37 01 76 90