Digitale tjenester i bibliotekene

Onsdag 17. oktober har fylkesbibliotekene en kursdag om en rekke ulike digitale tjenester som bibliotekene bruker i dag.

Fylkesbibliotekene i Agder i samarbeid med Universitetsbiblioteket i Agder har invitert flere leverandører, Nasjonalbiblioteket, Universitetsbiblioteket i Agder og noen bibliotekarer til å informere om en rekke ulike digitale tjenester og deres bruksområder som stadig er i endring. Noen tjenester er nye og noen har vart lenge, men ikke alle kjenner innholdet og rekkevidden av tjenestene. Dette ønsker vi å gjøre noe med og vi inviterer alle bibliotekansatte til å utvide sin kunnskap  om disse tjenestene.

 

Tjenestene er: Helsebiblioteket, Kildekompasset, A-tekst, Pressreader, Biblioteksøk og fjernlånsrutiner i kjølvannet av det nye biblioteksøket til Nasjonalbiblioteket.

Kurset holdes på UiA, avd. Kristiansand campus Gimlemoen onsdag 17. oktober fra 9.00 til 15.15. Vi skal være i klasserom D3 018. 8 ulike innledere/foredragsholdere skal oppdatere oss på de forskjellige tjenestene til bruk i bibliotek, i app og på nett. Noen tjenester er veletablerte og trenger kun at det gis en oppdatering, mens andre er nye og/eller videreutviklet.

 

PROGRAM FOR DAGEN

 

9.00-9.30              Registrering/kaffe

9.30-10.15             Sonja May Amundsen: Helsebiblioteket        

10.15-11.00           Marte Strand/Jon Hansson: Kildekompasset

11.00-11.15           Pause

11.15-12.00           Magne Eggen: Atekst

12.00-12.45           Lunsj

12.45-13.45           Patrik Ekström: Pressreader information and training seminar

13.45-14.00           Pause

14.00-14.45           Svein Arne Tinnesand: Biblioteksøk

14.45-15.15           Reidar Bjorvatn/Lone Bak:  Fjernlånsrutiner ved Universitetsbiblioteket i Agder

 

Kursavgift for denne E-dagen er kr. 500. Bindende påmelding innen 11. oktober  via lenke til påmeldingsskjema.

Kontaktperson er rådgiver Torvald Hellum the@vaf.no / 411 60 564.

 

 (Tekst hentet fra Vest-Agder fylkesbiblioteks nettsider)