Bokåret 2019 – Agder skal børne av leseglede!

Aust-Agder bibliotek- og kulturformidling og Fylkesbiblioteket i Vest-Agder tildelt 600.000 i prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket!

Hentet fra Arbetarbladet 14 mars 1968, Tierp https://digitaltmuseum.se/011013947657/bokbilen-blev-uppskattad-biblioteksnyhet-ture-andersson-och-bibliotekarie

Med prosjektet «Bokåret 2019 – Børning fra hav til hei» slippes bokbussen ut på veiene i Agder igjen, for å dokumentere, videreformidle og bringe leseglede rundt på bibliotekene.

Og kanskje vil bokbussen dukke opp på steder der du minst venter den…Følg med på ruta – startskuddet går våren 2019!

Bokåret 2019 er en storsatsing fra Nasjonalbiblioteket hvor bibliotek kunne søke om midler til formidling av leselyst og leseglede. 15 millioner gikk til fylkes- og folkebibliotek, 12 millioner til organisasjoner og institusjoner med lesing som mål.

«– Med det store bokåret satsar vi på tiltak som styrkjer leselysta og lesegleda. Gjennom heile 2019 skal arrangement og prosjekt skape entusiasme og iver for lesing over heile Noreg. Det store engasjementet Nasjonalbiblioteket opplever tyder på at vi går eit spennande bokår i møte, seier kulturminister Trine Skei Grande.» Hentet fra www.nb.no/bokaret-2019/ 

Les mer om Bokåret 2019 her

Gratulerer til folkebibliotek i Agder som også har fått midler fra Nasjonalbiblioteket til Bokåret 2019:

3x5 – Hurra! Feiring av Bokåret 2019 Arendal bibliotek 250 000

Bokår2019 Gjerstad folkebibliotek 25 000

Boken går - Friluftsbibliotek i Froland Froland bibliotek 25 000

Forfatterbesøk Gaute Heivoll Åmli bibliotek 10 000

Tidlig krøkes som god krok skal bli Iveland folkebibliotek 10 000

Bjørneboes arv: kunnskap og opprør Kristiansand folkebibliotek 500 000

Leseboost bokåret 2019 Vennesla bibliotek 30 000

Vi møtes på veien til et nytt og enda bedre leseår!