Bibliotekmøtet høsten 2018

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Vest-Agder fylkesbibliotek inviterer til bibliotekmøte i Grimstad 11. -12. september 2018. Tema for møtet er " Brukernes bibliotek - eiernes ansvar" og vil ha fokus på biblioteket som samfunnsaktør, kunnskapsarena og møteplass. Påmeldingsfrist: 25. august

Foto: Grimstad bibliotek

Brukernes bibliotek - eiernes ansvar

I løpet av to dager i september, 11.-12., skal vi få inspirasjon, foredrag og samtaler.

Første dag er lagt til Scandic Grimstad og setter vi fokus på biblioteket som samfunnsaktør. Vi stiller spørsmålet om brukerinvolvering vil bidra til å utvikle lokaldemokratiet. Vi får høre om erfaringer fra det danske prosjektet «Småt brændbart» etter innledning på dagen med Ann Evy Duun fra KS og Anne Cathrine Haugland fra Arendal kommune.

Andre dagen samles vi i Grimstad nye bibliotek.  Da spør vi oss hvilke ambisjoner kommuner og fylkeskommuner har for bibliotektilbudet.  Foredragsholdere denne dagen er Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, leder av Norsk bibliotekforening Mariann Schjeide, og Sissel Onstad, rektor ved Drømtorp videregående skole. Dagen avsluttes med en paneldebatt med lokale og fylkeskommunale politikere ledet av journalist Steinar Nilsen.

Program for dagene (pdf-format)

Bindende påmelding innen 25. august. Se påmeldingsskjema for ulike alternativer m/priser.

Påmelding til bibliotekmøtet

Spørsmål om konferansen og dens innhold rettes til fagleder Marit Fidje marit@aabk.no eller rådgiver Anne Mari Graver annemari@aabk.no.