Velkommen tll bibliotekmøte!

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Vest-Agder fylkesbibliotek inviterer til bibliotekmøte på Strand Hotel Fevik 3.-4. mai. Tema for møtet er "Biblioteket som litteraturhus" og møtet vil ha fokus på både litteraturhus og litteraturformidling. Påmeldingsfrist: 20. april

Foto: Arild Danielsen

Den nye bibliotekloven som ble vedtatt i 2013 førte til en stor endring i den norske folkebibliotekmodellen. §1 i Bibliotekloven, sier at «Folkebibliotekene skal være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Det betyr at det heretter vil være lovpålagt at framtidas bibliotek også skal ha funksjon som litteraturhus, møteplass og debattarena.

Litteraturhustrenden har bredt om seg i Norge. Det har blitt etablert litteraturhus i en del norske byer, samtidig ser man at biblioteket er blitt et naturlig samlingspunkt for kulturarrangementer og debatt. Programutvalget i noen bibliotek har vakt diskusjon, og biblioteksjefens selvstendige rolle har blitt satt på prøve.

Med  bibliotekets nye rolle som bakteppe inviteres bibliotekansatte og kulturansatte i begge Agderfylker til å høre mer om dette fra ulike ståsted.

 

Påmelding til bibliotekmøtet her

Programhefte for nedlasting her (pdf-format)

 

Program dag 1:
   
Del 1: Utforskning av litteraturhuset
   
Kl. 10.00-10.30 Kaffe og registrering
Kl. 10.30-10.45   Åpning. Kunstnerisk innslag
Kl. 10.45-11.30 

Hva er idéen med litteraturhus, og hvordan fungerer et
litteraturhus i praksis?
Andreas Wiese, daglig leder for Litteraturhuset i Oslo.

 Kl. 11.30-12.00 Samarbeid og samspill mellom bibliotek og litteraturhus.       Erfaringer fra Lillehammer
Berit Strømshoved, fylkesbiblioteksjef i Hedmark.
 
Kl. 12.00-12.15
Pause.
Kl. 12.15-13.00  Konkurranse som drivkraft. Erfaringer fra Skien                        Frode Bakken, styreleder for litteraturhuset i Skien, seksjonssjef   Bibliotekseksjonen, Høgskolen i Sørøst-Norge.
Kl. 13.00-14.00 Lunsj
   
Del 2: Biblioteket som litteraturhus
   
Kl. 14.00-15.15 

Redaktøransvar, hva innebærer det?

Korte innledninger:
Redaktørrollen sett fra pressens side. Steinar Nielsen,     journalist og tidligere NRK-programansvarlig.

Redaktørrollen sett fra bibliotekets sideMarit Egaas, kulturhussjef ved Sølvberget i Stavanger. 

Samtale om redaktøransvaret: 
Steinar Nielsen (samtaleleder), Andreas Wiese, Frode Bakken og Marit Egaas.

 Kl. 15.15-15.30       Pause med kaffe og kake
 Kl. 15.30-16.30  Litteraturformidling i biblioteket; rom for både gammelt og nytt? 

Formidling av nålevende forfattere
Irene Gressli Haugen, leder Norsk Forfattersentrum Sørlandet.

Formidling av eldre litteratur:
Praktisk bruk av Bokhylla.no ved Lars Tingelstad, Nasjonalbiblioteket.

 Kl. 16.30-17.15  Litteraturkanon og formidling; «Til Kjernen»
Mari Hoem Stokke-Bakken, prosjektleder for «Til Kjernen», Bergen offentlige bibliotek.
 Kl. 17.15-19.00   Egen tid
 Kl. 19.00-21.00  Middag.
 Kl. 21.00-22.00   Bokthriller i baren. Jan Kløvstad kåserer om nordmenns                interesse for krimlitteratur. Krim-quiz ved Randi Nilsen.

 

   
 Program dag 2:
   
Kl. 09.00-10.00

Speakers’ corner; med innlegg fra bibliotekene i Mandal, Bygland/Åmli/Nissedal og Kvadraturen skolesenter.

Kl. 10.00-10.30 Fylkesbibliotekene informerer.
Kl. 10.30-11.00 Pause med frukt, kaffe og te.
Kl. 11.00-13.00 

Workshop «Med fokus på litteratur»                                          

Informasjon om utviklingsprosjektet «Retrobiblioteket - 
litteratur i tiden».
 

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og takk for i dag.